Her er valgkomiteen

Valgkomiteen til Utdanningsforbundet starter nå sitt arbeid med å finne forslag til kandidater for de viktigste vervene i Utdanningsforbundet. Her ser du hvem som er i komiteen.

Valgkomiteen er nedsatt av forrige landsmøte i Utdanningsforbundet (2019) og består av de elleve medlemmene du ser under. De skal sammen gå gjennom forslag på kandidater til sentrale verv i forbundet. Disse vervene omfatter blant annet sentralstyremedlemmer og representantskapsmedlemmer. 

Det er landsmøtet til Utdanningsforbundet som i november velger kandidater til de ulike vervene i organisasjonen.

Ottar Stordal, leder i valgkomiteen
Lillesand i Agder
Fylkesleder i Utdanningsforbundet Aust-Agder fra september 2014 – juli 2019.
Fylkesleder i Utdanningsforbundet Agder fra august 2019.
Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Lillesand fra 2002–2014.
Medlemsgruppe grunnskole.
Jobbet som ungdomsskolelærer fra 1982–2009.

E-post: [email protected]

Mildrid Kronborg Økland, nestleder i valgkomiteen
Osterøy i Vestland
Nestleder Utdanningsforbundet Vestland siden 2020.
Tidligere nestleder Utdanningsforbundet Hordaland.
Tidligere kontaktperson VGO og vara hovedtillitsvalgt fylkeskommunen.
Tillitsvalgterfaring fra alle nivå i organisasjonen.
Medlemsgruppe VGO.
Medlem av sentral valgkomite fra 2012.
Medlem av utvalg for organisasjonsutvikling 2016–2020.
Yrkeserfaring fra ungdomsskole og videregående opplæring, både studiespesialiserende, yrkesfag og spesialundervisning.

E-post: [email protected]

Kari Holmøy, AU i valgkomiteen
Stavanger i Rogaland
Medlem av fylkesstyret Utdanningsforbundet Rogaland.
Kontaktperson barnehage fra oktober 2018.
Tidligere hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Stavanger 2010–2018.
Medlemsgruppe barnehage.
Medlem av sentral valgkomite fra 2019.
Medlem av Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår 2012–2019.
Yrkeserfaring fra kommunale og private barnehager, pedagogisk leiar.

E-post: [email protected]

Aslak Stensrud, AU i valgkomiteen
Lena på Østre Toten
Medlem av fylkesstyret UDF Innlandet.
Kontaktperson grunnskole.
ATV 2005–2008.
Lokallagsleder og HTV UDF Østre Toten 2008–2018.
Tidligere nestleder UDF Oppland 2018–2019.
Medlemsgruppe grunnskole.
Yrkeserfaring fra ungdomsskolen.

E-post: [email protected]

Hilde Lein, medlem i valgkomiteen
Steinkjer i Trøndelag
Nestleder i Utdanningsforbundet Trøndelag (i Nord Trøndelag fra 2017–2019).
Tidligere kontaktperson FAS (2012–2019), samt også kontaktperson barnehage i en halv periode.
Medlemsgruppe FAS.
Yrkeserfaring som spesialpedagog i private og kommunale barnehager, samt private hjem. Deretter i PPT og Forebyggende familieteam, et forebyggende og tverrfaglig arbeid i forlengelse av helsestasjon og barnehage. Jobbet både systemisk og praktisk i fht barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre.

E-post: [email protected]

Ida Kaspara Oterholt, medlem i valgkomiteen
Skien i Vestfold og Telemark
Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Skien fra 2018.
Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark.
Tidligere kontaktperson barnehage i Telemark fra 2009–2018.
Medlemsgruppe barnehage.
Yrkeserfaring fra kommunal barnehage som pedagogisk leder.

E-post: [email protected]

Hilde Kvamsås Aa, medlem i valgkomiteen
Sunnfjord i Vestland
Fylkesstyremedlem og HTV-F i Vestland, tidlegare i Sogn og Fjordane.
Medlemsgruppe VGO.
Yrkeserfaring frå vidaregåande opplæring (+ litt ymse).

E-post: [email protected] 

Betty Anita Soll, medlem i valgkomiteen
Indre Østfold, Viken
2. nestleder Utdanningsforbundet Viken fra 2019.
Tidligere kontaktperson VGO 2013–2019 i Utdanningsforbundet Østfold.
Tidligere tillitsvalgterfaring fra klubb og lokallag.
Medlemsgruppe VGO, ledermedlem.
Yrkeserfaring fra grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.

E-post: [email protected]

Halvor Hals Kolsrud, medlem i valgkomiteen
Oslo
Kontaktperson barnehage Oslo fra 2022.
Fylkesstyremedlem i Oslo fra 2015.
Medlem av sentralt likestillingsutvalg fra 2016–2019.
Medlemsgruppe barnehage.
Yrkeserfaring fra privat barnehage.

e-post: [email protected] 

Eva Marie Solheim Storø, medlem i valgkomiteen
Kvæfjord i Troms
Leder Utdanningsforbundet Kvæfjord fra 2014.
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Kvæfjord siden 1998.
Medlem UPU Utdanningsforbundet Troms.
Tidligere verneombud, ATV, nestleder seksjon grunnskole Utdanningsforbundet Troms.
Styremedlem i fylkesstyre Utdanningsforbundet Troms.
Nestleder og leder i Utdanningsforbundet Kvæfjord.
Valgkomité Utdanningsforbundet Troms.
Medlemsgruppe Grunnskole.
Medlem av sentral valgkomite fra 2019.
Yrkeserfaring fra voksenopplæring på grunnskolens område (spesialundervisning), barnetrinn fådelt skole (hovedsakelig småskole og spesialundervisning), oppvekstsenter, kulturskole.

E-post: [email protected]

Anders Jørgensen, medlem i valgkomiteen
Oslo
Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo fra 2015.
Medlemsgruppe grunnskole.
Medlem av valgkomiteen fra 2019.
Medlem av Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår fra 2019.
Yrkesbakgrunn fra ungdomsskolen.

e-post: [email protected]