Geir Røsvoll enstemmig valgt til Utdanningsforbundets nye leder

55 år gamle Geir Røsvoll ble i dag valgt til ny leder for Utdanningsforbundet. Nordlendingen, bosatt i Trondheim, tar over vervet fra Steffen Handal fra nyttår.

Geir Røsvoll har bakgrunn som lærer i grunnskolen og har jobbet 18 år som lærer i Bærum, Oslo og Trondheim. Han hadde ulike verv i Utdanningsforbundet Trondheim fra 2006 til 2019, og fra 2019 har han vært fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag. 

Nå blir 55-åringen ny leder for Utdanningsforbundet.

Den påtroppende lederen fikk stående applaus, og ingen motkandidater, på Utdanningsforbundets landsmøte i Lillestrøm da han tirsdag enstemmig ble valgt som ny leder. Røsvoll gleder seg til å ta fatt på oppgaven fra nyttår.

– Jeg er svært stolt over å ha blitt vist denne tilliten, og gleder meg til å være leder for Norges viktigste yrkesgruppe de neste årene.

55 år, gift, tre barn og ett barnebarn, bosatt i Trondheim.

Røsvoll er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i historie, idrettsfag og flerkulturell pedagogikk.

Verv:

Røsvoll ble tillitsvalgt første gang i 1994 i Norsk Lærerlag (forgjengeren til Utdanningsforbundet) først i Bærum, senere i Oslo. Han var arbeidsplasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trondheim i perioden 2006-2010. Deretter ble han styremedlem, hovedtillitsvalgt og nestleder i Utdanningsforbundet Trondheim. I perioden 2013-2019 var han lokallagsleder der. Fra 2019 har Røsvoll vært fylkesleder i Trøndelag.

Arbeidserfaring:

Røsvoll har jobbet som lærer på 1. til 4. klasse på Skui skole i Bærum, 8. til 10. klasse på Tokerud skole i Oslo og på mellomtrinnet på Vikåsen skole i Trondheim. I perioden 1997 til 1999 var han leder for et alternativt undervisningstilbud i Stovner bydel i Oslo. Han har jobbet 18 år som lærer, de fleste av disse årene som kontaktlærer.

 

Røsvoll er tydelig på hva han mener er den viktigste oppgaven han tar fatt på.

– Jeg skal jobbe hardt for å styrke lønns- og arbeidsvilkårene til lærere fra barnehage til universitet og høyskole, og skal etter beste evne lede arbeidet med å ivareta interessene til over 190 000 medlemmer. Du skal lete lenge etter et mer interessant og fint yrke enn det å være lærer, men da må også rammevilkårene være gode.

– Denne jobben skal jeg gjøre sammen med over ti tusen tillitsvalgte i Utdanningsforbundet fra hele landet. Når vi står sammen får vi også større gjennomslag for vår politikk, understreker Røsvoll.

Praktiseringen av frontfaget

For å bedre lønns- og arbeidsvilkårene mener Røsvoll at en stor del av løsningen ligger i en bedre praktisering av frontfagsmodellen.

– For at vilkårene skal bli bedre må frontfagsmodellen praktiseres i tråd med intensjonene, noe den ikke har blitt de senere årene. Resultatet er at utdanningsgruppene i offentlig sektor, og lærere i særdeleshet, har blitt hengende etter lønnsmessig. Det er ikke en bærekraftig utvikling for velferdsstaten.

Den påtroppende lederen peker også på det politiske ansvaret som ligger der.

– Oppvekstsektoren har over tid vært betydelig underfinansiert, og det har vært svært krevende å realisere nasjonale ambisjoner på lokalt nivå. Vi trenger en helt annen forutsigbarhet i offentlig utdanning.

– Offentlig utdanning trenger solide og forutsigbare rammebetingelser som gjør at man ikke er nødt til å «velge» hvilke lover man skal bryte. Det er vel ikke for mye forlangt at man skal følge lovene, spør den påtroppende lederen.

Bemanning i barnehagene

Barnehagekrisen er også en sak den påtroppende lederen er svært opptatt av.

– Det må tas umiddelbare grep knyttet til bemanning i barnehagene. Når bare 13 prosent av lærere i barnehagen oppgir at de får brukt timene som skal sikre et godt pedagogisk innhold i barnehagen, er det svært alvorlig.

– Når barnehagelærere ikke får tid nok til det pedagogiske arbeidet på grunn av for lav bemanning, blir barnehagen redusert til en tilsynsordning. Det er det pedagogiske arbeidet, utført av barnehagelærere, som gjør barnehagen til en barnehage. Når barnehagelærere ikke får tid nok til det pedagogiske arbeidet på grunn av for lav bemanning, blir barnehagen redusert til en tilsynsordning. Jeg synes det er alvorlig at ikke flere reagerer på den uholdbare bemanningssituasjonen i barnehagene, sier Røsvoll.

Her kan du lese presentasjonen av Geir og de andre kandidatene som ble innstilt av valgkomiteen til nytt sentralstyre.