Foreslå dine kandidater til Utdanningsforbundet

Fristen for å foreslå kandidater til organisasjonens sentrale verv er nå over.

Utdanningsforbundets landsmøte i november skal stake ut den politiske kursen for organisasjonen i den neste 4-års-perioden, og det skal velges medlemmer og varamedlemmer til nytt sentralstyre, representantskap og kontrollkomité.

Det er lagt til rette for en prosess der klubber, lokallag og medlemmer uten klubb kan foreslå kandidater til de ulike vervene. Vi er opptatt av å sikre at prosessen er demokratisk og forankret i organisasjonen.

Valgkomiteen ønsker at flest mulig medlemmer deltar aktivt med å finne gode kandidater til de viktige verv som skal bekles. Dette kan gjøres ved å møte opp på lokallagsårsmøte eller ved å foreslå kandidater via denne nettsiden. NB! Du må være innlogget for å få opp skjemaet for å foreslå kandidater. Alle forslag som blir sendt inn via nettsiden innen utgangen av mars vil bli formidlet videre fra valgkomiteen til alle fylkeslag.

Alle kandidater som blir foreslått må ha sagt seg villig til å bli foreslått. Valgkomiteen ønsker fortrinnsvis en kort begrunnelse for de foreslåtte kandidatene.

Frist for å foreslå kandidater til sentrale verv er 31.mars.