Nye søkertall: Sjokktall for barnehagelærerutdanningen

Tallene fra Samordna opptak som kom i dag viser at søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje året på rad. Særlig dramatisk er situasjonen for barnehagelærerutdanningen.

I år har søkningen til barnehagelærerutdanningen falt med 25,6 prosent sammenliknet med fjoråret. Altså har man mistet hver fjerde søker. 

– Dette er sjokktall for barnehagelærerutdanningen, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

– Vi har ikke nok kunnskap om hva pandemien har gjort med barnehagen som arbeidsplass. Men det er ikke utenkelig at de dårlige søkertallene kan være et symptom på at barnehager fortsatt sliter med ettervirkninger av en helt uholdbar bemanningssituasjon under pandemien, mener Valås.

En av de viktigste arenaene for å rekruttere søkere til barnehagelærerutdanningen har tradisjonelt vært barnehagen. Gjennom pandemien har mange jobbet som vikar eller assistent i barnehagen, og fortsatt er det store bemanningsutfordringer mange steder.

Søkertallene til lærerutdanningene:

  • Barnehagelærerutdanningen: Nedgang på 25,6 prosent
  • Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7:  Økning på 6,5 prosent
  • Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10: Nedgang på 3,7 prosent
  • Lektorutdanningen for trinn 8-13: Nedgang på 7,2 prosent
  • Yrkesfaglærerutdanningen: Ingen endring

Krever kunnskap og tiltak

Å øke andelen barnehagelærere har vært et av de viktigste målene for å heve kvaliteten i barnehagen, både for den forrige og den nåværende regjeringen.

Valås kommer med en sterk oppfordring til myndighetene om å gå ordentlig inn i disse tallene.

– Her kan vi ikke lene oss tilbake og tenke at dette går over av seg selv. Myndighetene er nødt til å både skaffe seg solid kunnskap om årsakene til denne nedgangen, og deretter legge en plan for rekruttering til barnehagelærerutdanningen og kvalitetsutvikling i barnehagene, sier hun.

Fortsatt nedgang i skolen

Nasjonalt er det rundt 19.000 færre søkere til høyere utdanning i år enn i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 12,4 prosent.

For søkere som hadde en lærerutdanning som førstevalg er nedgangen på 10,4 prosent. For tredje året på rad synker antallet søkere til grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn og lektorutdanningen.

– Vi hadde nok ventet et høyere søkertall ettersom opptakskravene er endret, slik at søkere med et bredere opptaksgrunnlag er kvalifisert for opptak, sier Valås.

Fra i år gjelder nemlig nye opptakskrav til grunnskolelærer- og lektorutdanningen.

Grunnskolelærerutdanningen for 1-7. trinn er derimot et unntak. Her er det en økning i antall søkere på 6,5 prosent.

Dette er en liten seier, mener Valås, som samtidig frykter at dette er noe av grunnen til nedgangen i søkere til barnehagelærerutdanningen.

– Og selv om firer-kravet i matematikk er endret, sliter fortsatt både lektorutdanningen og grunnskolelærerutdanningene med søkertallene. Det er ingen grunn til å avlyse lærerkrisen, sier Valås.

Store rekrutteringsutfordringer

Hun peker på at rekrutteringsutfordringene til skolen er betydelige, og at nesten hver femte lærer i skolen, eller 16.400 lærerårsverk, mangler lærerutdanning. I tillegg er det mange som fullfører utdanningen som aldri begynner å jobbe som lærer, samt at altfor mange slutter i yrket.

– Utfordringene med å rekruttere og beholde lærere er så store at det mange steder i landet svekker muligheten til å gi et godt tilbud til barn og elever. Dessverre har vi sett en begrenset vilje hos KS til å anerkjenne rekrutteringsutfordringene i skolen, sier Valås.  

Hun henviser blant annet til flere innlegg som KS har hatt på trykk denne våren der de påpeker at lærerutdanning ikke er nødvendig for å jobbe som lærer.

Læreryrket må bli mer attraktivt

– Vi er nødt til å forsvare lærerutdanningen og lærerprofesjonens faglig autoritet. Det er snakk om komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Vi må ha høyere, ikke lavere, ambisjoner på vegne av barna våre, sier Valås.

Hun mener at arbeidsgivere og myndigheter burde være langt mer bekymret og komme med tiltak både for å rekruttere og beholde lærere i skolen.

– Dersom vi skal lykkes med å få flere til å ønske å bli lærer, og klare å rekruttere de beste folkene til å utdanne Norges framtid, må læreryrket verdsettes høyere, avslutter hun.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet om årets søkertall her.

Statistikk, søker- og opptakstall fra Samordna opptak finner du her.

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder