NOU: Lærere må ha mulighet til kompetanseutvikling

Lærere og andre ansatte i barnehage og skole skal ha gode muligheter for kompetanseutvikling. Det er viktig for at lærere både skal søke seg til og bli i yrket, fastslår nytt utvalg.

Dette er blant flere ambisjoner i utredningen Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole som et offentlig utvalg står bak. I dag ble den ferske NOU 2022:13 overlevert kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Alle forslag som kan bidra til at barnehager og skoler blir attraktive arbeidsplasser der lærere kan bli verdsatt og utvikle seg, er velkomne og viktige å diskutere, sier Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

– Vi har en situasjon der søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad. 40.000 mennesker som har fullført en lærerutdanning jobber helt utenfor den brede utdanningssektoren. Ser man på barnehagene, jobber 4 av 10 barnehagelærere ikke i barnehagen. Vi er helt avhengige av å gjøre barnehager og skoler til attraktive steder å søke seg til og utvikle seg i, sier Lorentzen.

– Derfor blir det svært spennende å sette seg inn i utvalgets forslag.

En rekke tiltak

Utvalget ble oppnevnt i september 2021 med et mål om å foreslå tiltak for å etablere et helhetlig og varig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.

Utvalgets forslag innebærer at:

  • Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal få rett til et introduksjonsår som skal bidra til en god start på yrkeslivet.
  • Det innføres fire karriereveier i barnehage og skole, som skal gi lærere og andre ansatte mulighet for spesialisering og ansvar for lærings- og utviklingsprosesser i kollegiet.
  • Flere lærere og andre ansatte i barnehage og skole skal få mulighet til å delta i videreutdanning, og tilbudene skal bli mer fleksible og enklere å kombinere med jobb og privatliv.
  • Barnehage- og skoleutvikling skal styrkes med bedre muligheter for langsiktig og forutsigbar planlegging, og ved å bedre møte lokale behov i barnehager og skoler.

Her kan du lese hele utredningen.

Utvalgets hovedoppgave har vært å vurdere ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift, ifølge utvalgets nettside.

Her finner du mer informasjon om mandatet og utvalgets arbeidet. 

Nå skal utredningen sendes på høring, og fylkeslagene våre vil få mulighet til å diskutere forslagene i utredningen.

Sitert

Avbildet: Ann Mari Milo  Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen