Brudd i forhandlingene med PBL

Forhandlingene med PBL ble i dag brutt og oppgjøret går til mekling. Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet kaller bruddet for et «løftebrudd på pensjon fra PBLs side».

Partene brøt forhandlingene fordi avstanden knyttet til innføring av ny AFP (Avtalefestet Pensjon), var for stor.

– Vi opplever dette som et løftebrudd. PBL var ikke villig til å innfri partenes forpliktelser nedfelt i protokoller fra tidligere tariffoppgjør. I tillegg ville krav fra PBL svekket våre medlemmers tjenestepensjonsordning, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Pensjonsavtalen i PBL-området har alltid ligget nær opptil tjenestepensjonen i kommunale barnehager. For å opprettholde denne relasjonen er det helt nødvendig å innføre Fellesordningen for AFP, samt videreføre sparesatser i «Barnehagepensjon» på det nivået som ble avtalt i 2019.

Partene møttes til forhandlinger tidligere i dag, og brøt allerede samme dag. Dermed går forhandlingene videre til mekling.

Forhandlingene foregikk mellom PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta.

Se mer om tariffområdet PBL

Se mer om pensjon

Se mer om lønnsoppgjøret

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nærmere 1 750 private barnehager i Norge og rundt 30 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP).

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder