Forhandler med PBL i Bodø

Utdanningsforbundet møter i dag PBL sammen med Fagforbundet og Delta til forhandlinger i hovedoppgjøret 2022.

Forhandlingene med PBL (Private Barnehagers Landsforbund) skulle i utgangspunktet vært gjennomført i juni. Men i år var ikke forhandlingene med KS ferdige på det tidspunktet. Derfor valgte partene å ta i bruk reservedatoene som var satt opp i august.

Det er vanlig at forhandlingene i KS er ferdige før man starter forhandlingene i PBL.

– Dette er et viktig hovedoppgjør hvor alt kan forhandles om. Selv om vi er i streik med KS i kommunal sektor, så kan vi ikke vente lenger med å komme i gang med forhandlingene i PBL, sier forhandlingsleder for Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Mye å forhandle om

I hovedoppgjøret kan alt forhandles om. Lønn, sosiale bestemmelser, pensjon og stillingskrav er elementer partene må bli enige om. Skyvulstad har tro på at man også denne gangen kommer til enighet med PBL.

– Vi har vanligvis klart å komme til enighet med PBL gjennom forhandlinger og meklinger. Det har jeg tro på at vi skal klare i år også, sier han.

Utdanningsforbundet forhandler og leverer felles krav sammen med Fagforbundet og Delta i PBL-forhandlingene. Det har vært vanlig gjennom mange år, og er noe alle forbundene har positive erfaringer med.

Se mer om tariffområdet PBL

Se mer om lønnsoppgjøret

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Nærmere 1 750 private barnehager i Norge og rundt 30 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP).

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder