Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen

Utdanningsforbundet har et eget nasjonalt nettverk for voksenopplæringen. Målet er å styrke og koordinere arbeidet med voksenopplæringen. Bente Haug, som er voksenopplæringens kontaktperson i sentralstyret, leder nettverket.

Nasjonalt nettverk for voksenopplæring ble etablert i 2021. Nettverket skal dekke alle skoleslag og lovverk som regulerer voksenopplæringen. Et viktig mål er å styrke samordningen og dialogen mellom fylkesnivået og sekretariatet slik at medlemmer og tillitsvalgte i voksenopplæringen ivaretas bedre.

Sentralstyret vedtok å etablere et nasjonalt nettverk for voksenopplæringen i 2021. Nettverket er en arena som skal samle aktører i hele voksenopplæringsfeltet og gir mulighet til å løfte aktuelle tema innenfor voksenopplæringen. Nettverket skal være en viktig ressurs for råd, utvalg, aktuelle fagmiljøer og for fylkesleddet.

Nettverket er en pilot og skal evalueres før landsmøtet i 2023.

Hvem er medlem i nettverket?

Alle fylkeslag er representert i nettverket med sine kontaktpersoner som har ansvar for å følge opp voksenopplæringen. Medlemmene skal samlet dekke alle skoleslag og deler av voksenopplæringen der Utdanningsforbundet har medlemmer. Alle nettverksmedlemmer har en faglig tilknytning til voksenopplæringsfeltet.

Medlemmer i nettverket

 • Bente Haug, leder og kontaktperson i sentralstyret
 • Eilin Ask Dugstad, kontaktperson Agder
 • Lars Frode Finstad, kontaktperson Innlandet
 • Sirikit Vågen, kontaktperson Møre og Romsdal
 • Einar Hanssen, kontaktperson Nordland
 • Bendik Indreeide, kontaktperson Oslo
 • Hogne Wathne Helgesen, kontaktperson Rogaland
 • Morten Rennemo, kontaktperson Troms og Finnmark
 • Siri Denstad Langlo, kontaktperson Trøndelag
 • Marianne Rygg, kontaktperson Vestfold og Telemark
 • Heidi Rennestraum, kontaktperson Vestland
 • Øidis Hoel, kontaktperson Viken
 • Elin Wekre Dingsør, fengselsundervisningen
 • Solveig Hals, fylkesleder Vestfold og Telemark
 • Per Kristian Solevåg, kontaktforum VGO/fagskole
 • Marit Himle Pedersen, kontaktforum grunnskole
 • Thom Jambak, kontaktforum VGO/fagskole
 • Ingrid Harlem Losnedal, utvalg for utdanningspolitikk