Fag- og yrkesopplæringen

Utdanningsforbundet har en viktig rolle i utviklingen av yrkesfagene. Vi arbeider for at yrkesfagene både er attraktive for ungdom og relevante for det mottakende arbeidsliv.

Bilde av Kari Ousten Lyngved, portrett

Sikkerhetsnettet rundt elevene er stort hos oss

Det er 100 elever ved Lom videregående skole. Over 1000 gikk i fakkeltog for å fortelle hvor viktig skolen er for hele området. De scorer høyest i fylket på gjennomføringsgrad og har en forholdsvis stabil søkermasse. Allikevel foreslåes skolen nedlagt.

Publisert 07.05.2024