Lærerutdanning for yrkesfag: PPU eller YFL

For å kvalifisere deg som lærer på yrkesfag er hovedveiene praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y) og den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen (YFL).

Alle elever bør ha undervisning og opplæring av kvalifiserte lærere. Altfor mange elever på yrkesfag får undervisning av ufaglærte, som først og fremst mangler relevant fag- eller svennebrev, yrkesrettet profesjonsutdanning og/eller lærerutdanning.

Er du ansatt i videregående skole og underviser i programfag på yrkesfag, er det begge deler viktig. Du skal kjenne både til ulike teknikker og metoder i yrkesfaget, og du skal kunne, og være trygg på, hvordan faget skal læres bort. I lærerutdanning for 8.-13. trinn får du både kunnskap og veiledning i praksis i forhold til elevgruppen du møter i skolen.

For å kvalifisere deg som lærer på yrkesfag er hovedveiene PPU-Y og den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen (YFL) - utformet som Bachelor med muligheten til å ta en master senere.

PPU-Y tilbys på en rekke universiteter og høgskoler over hele Norge, mens den 3-årige YLF kun tilbys ved NTNU i Trondheim og ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Begge studiene kan tas heltid eller deltid.

Mer om utdanningene hos Samordna opptak

Opptakskrav til PPU-Y:

Praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn:

  • Fullført 3-årig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års yrkespraksis.
  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, 2 års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæringsnivå og fire års yrkespraksis.