Referanser

 • Baustad, A. G., & Bjørnestad, E. (2020). Everyday interactions between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC. Early Years, 1-15. Se mer om publikasjonen
 • Bjørnestad, E., Broekhuizen, M., Os, E., & Baustad, A.-G. (2020). Teachers’ and assistants’ interaction skills in Norwegian ECEC for toddlers measured with the Caregiver Interaction Profile Scales (CIP). Scandinavian Journal of Educational Research, 64(6), 901-920. Se mer om publikasjonen
 • Bratterud, Å., Sandseter, E. B. H., & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen: Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Trondheim: NTNU samfunnsforskning, Barnevernets utviklingssenter Se mer om publikasjonen
 • Eide, B. J., Winger, N., Wolf, K. D., & Dahle, H. F. (2017). "Ei linerle vet at hun er ei linerle". En kvalitativ studie av små barns "well-being" i barnehagen. Barn, 35(1), 23-40. Se mer om publikasjonen
 • Gullestad, M. (1994). Om å studere "barnas egen kultur". In P. Aasen & O. K. Haugaløkken (Eds.), Bærekraftig pedagogikk: Identitet og kompetanse i det moderne samfunnet (pp. 152-169). Oslo: Ad Notam Gyldendal.
 • Helgesen, M. B. (2017). Outside belonging: A study of bullying in a daycare institution. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 14, 1-11. Se mer om publikasjonen
 • Hernes, L., Myrvold, T., Gulpinar, T., Os, E., Winger, N., & Zeiner, H. H. (2021). Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager. Se mer om publikasjonen
 • Hännikäinen, M. (1999). Togetherness - a manifestation of day care life. Early Child Development and Care, 151, 19-28. Se mer om publikasjonen
 • Karlsen, L., & Lekhal, R. (2019). Practitioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens. 17, 1-14. Se mer om publikasjonen
 • Kleppe, R. (2017). Characteristics of staff–child interaction in 1–3-year-olds’ risky play in early childhood education and care. Early Child Development and Care, 1-15. Se mer om publikasjonen
 • Lund, I., Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, D. Ø., Kovac, B. V., & Cameron, D. L. (2015). Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen. Kristiansand: Universitetet i Agder og Kristiansand kommune
 • Os, E. (2020). Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehager. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år. (ph.d.), Universitetet i Oslo. Se mer om publikasjonen
 • Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. Se mer om publikasjonen