Barnehagedagen 9. mars: «Små steg for kloden»

Barnehagedagen 2021 arrangeres 9. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø.

Barnehagedagen 2021 arrangeres 9. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden».

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i barnehagelovens formålsparagraf. Men hvordan arbeider barnehagene for at barna skal lære å ta vare på naturen? Hvordan bidrar barna og barnehagen i kampen mot klimautfordringene vi står overfor? Og hvordan involverer barnehagen foreldrene i sitt arbeid med dette temaet? Det inviterer vi barnehagene til å synliggjøre på Barnehagedagen den 9. mars i år.

Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for beslutningstakere, foreldre og for samfunnet generelt. Og for å få forståelse for de viktige prosessene som foregår i barnehagen. At barnehager over hele landet synliggjør hvordan de arbeider med samme tema, tror vi kan øke kunnskapen om barnehagens viktige arbeid og mandat.

Rammeplanen sier dette om natur og miljø:

Fra Kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra Kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Bli med på markeringen!

Dere avgjør selv hvordan dere i deres barnehage vil markere dagen. Det er Fagforbundet, FUB (Foreldreutvalget for barnehager) og Utdanningsforbundet som står bak markeringen. Som inspirasjon til markeringen vil vi på våre nettsider legge ut artikler som omhandler temaet og plakater som kan skrives ut og henges opp. På nettsidene våre kan du også lese mer om Barnehagedagen, historien og tidligere temaer.

Støttemateriell til rammeplanens arbeid med temaet finnes på Utdanningsdirektoratet nettside her

forskningsnettstedet Utdanningsforskning finner du flere interessante artikler om temaet. 

forskerfrø.no som er Naturfagsenterets nettsted for barnehager, finnes aktiviteter og fagressurser til bruk i barnehagen. Sammen med Naturfagsenteret arrangerer Utdanningsforbundet digital forskerfrøkonferanse i februar, som også kan være til inspirasjon.

Sett av dagen, dette blir spennende – lykke til med årets barnehagedag.