Barnehagedagen 2021: Små steg for kloden

Barnehagedagen 2021 arrangeres 9. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden».