Barnehagedagen 2021: Små steg for kloden

Barnehagedagen 2021 ble arrangert 9. mars. Tema for dagen var barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden».