Uravstemning i Oslo kommune er avsluttet

Her kunne medlemmer i Oslo kommune stemme over tariffoppgjøret 2018. Uravstemningen er nå avsluttet.

Sett deg godt inn i uravstemningsdokumentet. Ta gjerne kontakt med klubbleder og andre medlemmer på arbeidsplassen for å drøfte resultatet før du avgir stemme.

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet. Du stemmer ja om du aksepterer resultatet. Du stemmer nei om du vil at det skal mekles og vi eventuelt skal gå ut i streik.

Her er uravstemningsdokumentet 

Her kan du lese mer om oppgjøret

Her kan du lese protokollen

Hvem kan stemme?

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom tariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune, og som er ansatt i kommunen, har rett til å stemme. Medlemmer som er i permisjon, har rett til å stemme. Pensjonister stemmer ikke.

Utdanningsforbundet har 8200 medlemmer i Oslo kommune. 

SMS og e-post til alle

Medlemmene (stemmeberettigede) på tariffområdet får en e-post og en SMS på mobil med informasjon om rutiner for uravstemningen. Begge sendingene inneholder medlemsnummer og pinkode til bruk ved innlogging for avstemning på nettet. I tillegg følger en lenke til denne siden.

Praktiske spørsmål

Spørsmål om innlogging og stemmegiving kan rettes til:

E-post: medlem@udf.no

Telefon: 24142000 – tast 3.

Medlemsservice har åpningstid mellom 09.00 og 15.00.

SMS med informasjon sendes ut mandag 4. juni. Utsendelsen tar vanligvis fem til seks timer. Tilsvarende informasjon sendes på e-post samme dag. 

Frist for å stemme

Medlemmene kan stemme fra 4. juni etter at de har mottatt PIN-koden. Fristen for å avgi stemme er tirsdag 12. juni klokken 16.00.

Offentliggjøring av resultatet

Resultatet av avstemningen offentliggjøres 15. juni, etter at Oslo kommune er varslet.