Styringsrett og faglig autonomi

" I et demokrati er det faktisk vårt oppdrag å levere det politikerne vedtar. Så enkelt er det.” Hva står på spill når en lærer opplever at styringsrett og faglig autonomi er på kollisjonskurs?

”Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor jeg må gjøre dette. Jeg mener det er galt. For det første har jeg store problemer med å be Bentes foreldre samtykke i at hun ikke skal ta lesetesten. For det andre mener jeg at vi både underminerer hensikten med disse prøvene og svekker hele tilbudet til elevene når vi skal prioritere prøveøving i store deler av oktober. Det går faktisk ut over noe!”

Margrete er både engasjert og sint. Dette har hun forberedt seg på å si til rektor. Og hun har tatt mot til seg.

Nå skjer det hun egentlig visste ville skje. Rektor retter seg i stolen, samler papirene foran seg, og trekker pusten hørbart. Så kommer det:

”Kanskje hovedproblemet er det første du sa, Margrete. Har du tenkt på det? Du mangler forståelse og respekt for at jeg kan forplikte deg. Det er det som er saken.  Det er helt frivillig å være lærer på denne skolen og i denne kommunen. Vi trenger medarbeidere som slutter opp om kvalitetssatsingen. Det fortjener faktisk elevene. Styringssignalet er gitt, det. Og det er politisk vedtatt at her skal vi heve nivået. Vet du hva? Nå er det både min og din jobb å sørge for at skolen lykkes med dette. I et demokrati er det faktisk vårt oppdrag å levere det politikerne vedtar. Så enkelt er det.”

  • Hva står på spill her? Hva kan Margrete si og gjøre?
  • Hva vil du gjøre, dersom du var tillitsvalgt på skolen, og Margrete kom til deg med sitt problem?
  • Hva ville du gjøre, om du var rektor, og du opplevde at flere av lærerne reagerte som Margrete?

Hva mener du?

Styringsrett og faglig autonomi (pdf)