Hun leder Lærerprofesjonens etiske råd videre

Sentralstyret i Utdanningsforbundet har oppnevnt nye medlemmer til Lærerprofesjonens etiske råd.

Sentralstyret oppnevnte nylig nye medlemmer til Lærerprofesjonens etiske råd, og har pekt ut Birgitte Fjørtoft som leder av det nye rådet for perioden 2024 – 2027.

Fjørtoft er barnehagelærer med masterutdanning. Hun har erfaring fra den forrige perioden i rådet som rådsmedlem, og gjorde seg bemerket med sine perspektiver på profesjonsetikk i barnehagen generelt og om barns lek spesielt. Fjørtoft sier hun gleder seg til å ta fatt på viktige og nødvendige etiske oppgaver sammen med et kompetent råd, i en rask og omskiftelig verden hvor etiske dilemmaer blir viktigere å være bevist på.

Dette er de øvrige medlemmene som sentralstyret har oppnevnt og som skal sitte i rådet i den kommende fireårsperioden:

 • Birgitte Fjørtoft – rådsleder 
 • Solveig Østrem – rådsmedlem 
 • Simon Malkenes – rådsmedlem 
 • Marius Andersen – rådsmedlem 
 • Reine Marie Malkoun Eriksen – rådsmedlem 
 • Mona Søbyskogen – rådsmedlem 
 • Øyvind Ekvik – rådsmedlem 
 • Njål Vigleik Gren-Johnsen – rådsmedlem 
 • Anine Svendsen Hagen – rådsmedlem 
 • Judith Klein – varamedlem 
 • Ketil Rogn-Hamre – varamedlem 
 • Anders Flengsrud – varamedlem 
 • Lars Strande Syrrist - varamedlem 

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til det beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform, og har en fri og uavhengig stilling.  

Utdanningsforbundet har, som landets største lærerorganisasjon, påtatt seg ansvaret for å opprettelsen og driften av rådet.