Samisk brosjyre

Brosjyre

Utdanningsforbundet arbeider for å sikre at alle samiske elever i Norge får en opplæring med grunnlag i samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv. Det er i tråd med Grunnloven og internasjonale avtaler.

Publisert 26.03.2019

Utdanningsforbundet skal ivareta rettighetene til samiske lærere på linje med alle andre medlemmer, men med en særlig innsats mht. utdanning og etterutdanning for å ivareta de særskilte kulturoppgavene, og for å sikre rekruttering. Forbundet har et eget samisk utvalg som er rådgivende for sentralstyret i samiske utdanningsspørsmål.

Denne brosjyren, som er på norsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, gir informasjon om samiske utdanningsspørsmål og om Utdanningsforbundet.