Samisk brosjyre

Utdanningsforbundet arbeider for å sikre at alle samiske elever i Norge får en opplæring med grunnlag i samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv. Det er i tråd med Grunnloven og internasjonale avtaler.

Utdanningsforbundet skal ivareta rettighetene til samiske lærere på linje med alle andre medlemmer, men med en særlig innsats mht. utdanning og etterutdanning for å ivareta de særskilte kulturoppgavene, og for å sikre rekruttering. Forbundet har et eget samisk utvalg som er rådgivende for sentralstyret i samiske utdanningsspørsmål.

Denne brosjyren, som er på norsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, gir informasjon om samiske utdanningsspørsmål og om Utdanningsforbundet.