Hva skal gi skoleplass i VGO?

Karakterer eller nærskoleprinsippet, eller en kombinasjon, brukes mest ved opptak til videregående opplæring. Det kan gi klasseforskjeller, økt press og segregering. Hva er alternativene?

Episode 26: Hva skal gi skoleplass i VGO?

Med professor Marianne Nordli Hansen og professor/skoleforsker Cecilie Rønning Haugen.

Lytt til podkast, ca 20 minutter.

Til diskusjon

  1. Hvilke konsekvenser kan fritt skolevalg eller karakterbasert opptak ha?
  2. Hvilke konsekvenser kan opptak basert på boligadresse ha?
  3. Hvilke konsekvenser kan opptak basert på lotteri ha?
  4. Er det ønskelig med felles nasjonale regler for opptak til videregående opplæring? Hvorfor/Hvorfor ikke?
  5. På hvilken måte har opptakskrav konsekvenser for lærernes arbeidsmiljø og arbeidsforhold?
  6. Hva er alternativene?