NORCAN - internasjonalt nettverk av skoler

NORCAN – et partnerskap for en bedre skole for alle

Ungdommer jobber med nettbrett.

Rapport om NORCAN

Denne rapporten omhandler de norske erfaringene fra NORCAN-partnerskapet.

– Mer praktisk og variert undervisning

Positive tilbakemeldinger etter forskningssamarbeidet.

– Et prosjekt som har økt i omfang

Se flere filmer om erfaringene fra NORCAN-prosjektet

Siste publikasjoner fra Utdanningsforbundet