NORCAN - internasjonalt nettverk av skoler

Norcan

NORCAN – et partnerskap for en bedre skole for alle

Satsing på profesjonsdrevet, praksisnær og relevant forskning er en sentral del av Utdanningsforbundets arbeid for kvalitet i utdanning og profesjonsbygging.

The Untapped Power of International Partnerships for Educational Change: NORCAN

Utdanningsforbundet har deltatt i et fireårig forskningssamarbeid mellom skoler og fagforeninger i Norge, Alberta og i Ontario. En nasjonal rapport om utviklingen ved de norske skolene, er allerede blitt publisert. Nå er også den internasjonale rapporten utarbeidet, forfattet av professor Dennis Shirley (Boston College).

Skoleutvikling gjennom internasjonalt partnerskap. Elever, lærere og ledere i NORCAN 2015–2018

Satsing på profesjonsdrevet, praksisnær og relevant forskning har i flere år vært en sentral del av Utdanningsforbundets arbeid. Derfor ble det tatt initiativ til et partnerskap med lærerorganisasjoner i Canada – NORCAN.

- Mer praktisk og variert undervisning etter norsk-canadisk forskningssamarbeid

I fire år har rundt 100 norske og canadiske elever, lærere og skoleledere utviklet matematikkundervisningen på tvers av landegrensene. Elevene forteller om mer variert og engasjerende undervisning, og lærerne opplever at prosjektet har gitt en større selvsikkerhet knyttet til det de driver med.

– Et prosjekt som har økt i omfang

Se flere filmer om erfaringene fra NORCAN-prosjektet

Siste publikasjoner fra Utdanningsforbundet