AVLYST. Storpolitikk på småbarnsavdelingen

Seminaret er dessverre avlyst pga. korona/karantene. Vi vil vente med å sette opp dette seminaret til smittesituasjonen i samfunnet er mer oversiktlig.

Seminaret er dessverre avlyst pga. korona/karantene. Vi vil vente med å sette opp dette seminaret til smittesituasjonen i samfunnet er mer oversiktlig.

 

 

Norge har sagt nei til å delta i OECDs «International Early Learning and Child Well-being Study», populært kalt Baby-PISA. Men påvirkes norske barnehager av internasjonal politikk?I dette webinaret tar vi praten om alt som kan skje på veien fra Hompetitten til Paris, og tilbake igjen.

Den norske barnehagens praksis har dype røtter, og er preget av en egenart som møtes med internasjonal anerkjennelse. Samtidig har det meste som kjennetegner norsk barnehage gjennomgått nokså store forandringer i løpet av de siste to tiårene. Siden slutten av 1990-tallet har også Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i økende grad tilegnet seg en ledende rolle som internasjonal aktør på barnehagefeltet.

Hvordan har OECDs barnehageundersøkelser og den norske barnehagesektoren utviklet seg de siste 20 årene, og hva kan OECDs arbeid få av betydning for fremtidens barnehage i Norge?

Disse spørsmålene rammer inn en samtale om hvordan internasjonal barnehagepolitikk og den norske barnehagens praksis henger sammen – en samtale der også du kan delta med spørsmål og kommentarer.

Medvirkende:
Jon Kaurel, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet og forfatter av temanotatet Fra inspirasjon til ensretting? 20 år med OECD på barnehageområdet
Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet