Nettkurs for norsklærere i videregående skole

20. oktober og  5. november

Omvendt undervisning er en metodikk som kan bygge opp under flere aspekter ved fagfornyelsens fokus på vurdering for læring, tilpasset opplæring og dybdelæring. Deltakerne får en grunnleggende innføring i metoden omvendt undervisning med konkrete eksempler på undervisningsopplegg og arbeidsmåter knyttet til norskfaget. I tillegg til å bli presentert for innhold, vil deltakerne også bli oppfordret til å teste ut et omvendt undervisningsopplegg i eget klasserom, samt reflektere over metodikken sammen med oss.

Kursholdere:
Stine M Brynildsen er høgskolelektor ved lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold, jobber med profesjonsfaglig digital kompetanse for norsklærere. Tidligere norsk- og engelsklærer på vgs i 11 år. Har egen podcast, administrerer Facebookgruppa «Microsoft Teams i skolen», foredragsholder på kurs og konferanser.

Hilde Una Refsdal er lektor med 20 års erfaring som lærer, nå ved Storhamar videregående skole. Har fagene norsk, tysk, historie og master i IKT i læring. Underviser i tysk og norsk på Storhamar VGS, og har i tillegg en PED IKT funksjon på skolen og i fylket.