Faglig progresjon og standpunktvurdering i kunst og håndverk

8. september og 13. oktober 2020

Målgruppe: Kunst og håndverkslærere på ungdomstrinnet og andre interesserte

På dette nettkurset tar vi utgangspunkt i teksten om standpunktvurdering i den nye læreplanen for kunst og håndverk. Et helhetlig løp for elevene i 8. og 9. trinn må planlegges allerede nå, selv om de første standpunktkarakterene skal settes med støtte i denne teksten våren 2022. Hva er det som forventes av elevenes kompetanse i kunst og håndverk med de nye læreplanene? Hvordan kan vi som lærere bygge progresjon på tvers av verksteder og tema i kunst og håndverk?