Seminar for UH-sektoren: Store endringer er i vente

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 09. juni kl. 09:00 - 11:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

09.06.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Gunn Gallavara
E-post: gungal@udf.no

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmene i universitets- og høyskolesektoren informasjon om pågående prosesser i sektoren. På dette seminaret tar vi opp to tema: Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler og videre arbeid med mer overordna rammeplaner for lærerutdanningene.

Sted: Seminaret foregår digitalt på Zoom
Målgruppe:
Medlemmer i UH-sektoren, med mulighet for andre medlemsgrupper som er interessert i temaet. 

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmene i universitets- og høyskolesektoren informasjon om pågående prosesser i sektoren. På dette seminaret tar vi opp to tema; nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler foreslått i Meld. St. 14 (2022-2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge og videre arbeid med mer overordna rammeplaner for lærerutdanningene.

Tema 1: Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler
Utdanningsforbundet er opptatt av finansiering av høyere utdanning, og lærerutdanningene spesielt. Vi mener at tilstrekkelig basisfinansiering er av stor betydning for institusjonenes arbeid for god kvalitet i og videreutvikling av lærerutdanningene.

I Meld. St. 14 (2022-2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge la regjeringen frem et nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Regjeringen ønsker at institusjonene skal få større handlingsrom over egne ressurser. De har som mål at finanseringen skal ivareta det brede samfunnsoppdraget, gi god styring og forenkle dagens finansieringssystem. Hva innebærer regjeringens forslag? Hva betyr forslagene for universitetene og høyskolene, og lærerutdanningene spesielt?


TEMA 2: Mer overordna rammeplaner for lærerutdanningene
Regjeringen har som mål å styre mer i det store og mindre i det små. Som del av dette målet vil regjeringen arbeid for å gjøre styringen av lærerutdanningene mer overordnet. Dette er nedfelt i

Et hurtigarbeidende rammeplanutvalg leverte forslag til moderate endringer i rammeplanene den 15. mars 2023. Forslag til endringer er på høring med frist 8. juni 2023. Endringer av rammeplanene skal tre i kraft fra høsten 2023. I høringsnotatet stiller Kunnskapsdepartementet spørsmål som går utover oppdraget til rammeplanutvalget, og som medfører vesentlige endringer i rammeplanene. Hva er veien videre for arbeidet med mer overordna rammeplaner?

Seminaret er gratis og vil foregå på Zoom. Meld deg på for å få lenke til seminaret.