20 år med PISA, Nasjonale prøver og elevundersøkelser. Har skolen blitt bedre?

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 08. feb. kl. 18:00 - 20:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

08.02.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no

Norge har siden 2004 hatt et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem med kartleggingsprøver, nasjonale prøver, internasjonale undersøkelser og ulike former for datakilder og verktøy. Hva har summen av alle prøvene, verktøyene og analysene gjort med skolen? Og hvor går veien videre?

Regjeringen har satt ned et utvalg for å gjennomgå og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet til et system som legger mer vekt på faglig og pedagogisk kvalitetsutvikling.

Utdanningsforbundet inviterer i den anledning til  et kveldsseminar der vi skal presentere delinnstillingen til utvalget, og diskutere de viktigste problemstillingene. Gjør kvalitetsvurderingssystemet skolen bedre? Hva sier lærerne og lederne? Og hva mener politikerne om veien videre for kvalitetsarbeid i skolen?

Du kan følge kveldsseminaret i fra Lærernes hus eller følge strømmingen; uansett - meld deg på!

Det blir enkel servering i Lærernes hus.

Program

18.00: Velkommen ved leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal

18.15: Utvalgsleder Tine Prøitz legger frem utvalgets delinnstilling

18:40: Spørsmål og svar til utvalgsleder om utvalgets vurderinger

18.50: Pause

19.00: Innspill fra ulike stemmer:
           Lærer, Andreas Outzen, Sunndal vidergående skole
           Rektor, Bente Aalberg, Egge ungdomsskole
           Professor, Sølvi Lillejord, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO 

19.30: Debatt: Elise Waagen (Ap), Marget Hagerup (H), Steffen Handal.
           Debatten ledes av seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, Martin Minken.

20.00: Vi avslutter