Forskningskafe om lærerprofesjonenes forskningsanvendelse

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 21. sep. kl. 18:00 - 20:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

21.09.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Vegard Rønning Kjendsli
E-post: [email protected]

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no inviterer til forskningskafe i Lærernes hus. Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap. Innledningene blir strømmet.

Velkommen til forskningskafe om lærerprofesjonenes forskningsanvendelse.
Her kan du følge innledningen digitalt. 

​Forskningsanvendelse er en viktig del av all profesjonsutøvelse. Faglig, didaktisk og pedagogisk kunnskap er grunnleggende forutsetninger for profesjonalitet i yrkesutøvelsen til pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå. Profesjonens argumenter og begrunnelser skal bygge på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap samtidig som profesjonene skal møte forskning med en analytisk og kritisk tilnærming.

Men hvordan ser forskningsanvendelse i lærerprofesjonen "egentlig" ut? Anvender lærere forskning på andre måter enn det vi/man forventer? Hvem er de forskningsinformerte lærerne, og hvilke kunnskapskilder benytter de seg av? Hva innebærer egentlig et begrep som forskningsbasert, og hva kan ulike tilnærminger til det være? Og hvordan kan vi som profesjon bevege oss vekk fra forestillingen om at det er en motsetning mellom det å jobbe forskningsbasert og det å jobbe erfaringsbasert?

Til å diskutere dette har vi invitert Øystein Gilje, professor ved UiO, Sølvi Mausethagen, professor ved OsloMet og Martin Johannessen, pedagog og programleder. De vil alle delta i kafédiskusjoner med de andre deltakerne, i etterkant av innledningene. Innledningene blir strømmet.

Avbildet: Sølvi Mausethagen
Sølvi Mausethagen

professor, OsloMet

Avbildet: Øystein  Gilje
Øystein Gilje

professor, UiO

Avbildet: Martin  Johannessen
Martin Johannessen

lærer og programleder

Sølvi Mausethagen er professor ved senter for profesjonsstudier, OsloMet. Hun leder blant annet forskningsprosjektet "Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)". Mausethagen skal innlede om læreres anvendelse av forskning, hva begrepet «forskningsbasert» innebærer, samt forholdet mellom forskning og praksis.

Øystein Gilje er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Han er leder for forskningssenteret «FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen». Gilje skal innlede om forskningssamarbeid med profesjonsfeltet samt læreres anvendelse av kunnskapskilder.

Martin Johannessen er skribent og lærer med nesten 20 års erfaring fra klasserommet. Han er også programleder i podcasten "Rekk opp hånda", en podcast der skolefolk får komme til orde.

Utdanningsforskning.no Utdanningsforbundet sin forskningsportal, hvor vi presenterer forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren.