Se forskningskafe om lærerprofesjonenes forskningsanvendelse

Her kan du se innledningene fra forskningskafeen om lærerprofesjonenes forskningsanvendelse. Sendingen starter 21. september kl. 18.00.

Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no inviterer til forskningskafe i Lærernes hus. Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

​Forskningsanvendelse er en viktig del av all profesjonsutøvelse. Faglig, didaktisk og pedagogisk kunnskap er grunnleggende forutsetninger for profesjonalitet i yrkesutøvelsen til pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå. Profesjonens argumenter og begrunnelser skal bygge på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap samtidig som profesjonene skal møte forskning med en analytisk og kritisk tilnærming. Men hvordan ser forskningsanvendelse i lærerprofesjonen "egentlig" ut?

Til å diskutere dette har vi invitert Øystein Gilje, professor ved UiO og Sølvi Mausethagen, professor ved OsloMet. 

Avbildet: Sølvi Mausethagen
Sølvi Mausethagen

professor, OsloMet

Avbildet: Øystein  Gilje
Øystein Gilje

professor, UiO

Avbildet: Martin  Johannessen
Martin Johannessen

lærer og programleder

Sølvi Mausethagen er professor ved senter for profesjonsstudier, OsloMet. Hun leder blant annet forskningsprosjektet "Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)". Mausethagen skal innlede om læreres anvendelse av forskning, hva begrepet «forskningsbasert» innebærer, samt forholdet mellom forskning og praksis.

Øystein Gilje er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Han er leder for forskningssenteret «FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen». Gilje skal innlede om forskningssamarbeid med profesjonsfeltet samt læreres anvendelse av kunnskapskilder.

Martin Johannessen er skribent og lærer med nesten 20 års erfaring fra klasserommet. Han er også programleder i podcasten "Rekk opp hånda", en podcast der skolefolk får komme til orde.