Forskningskafe: Relasjonskompetanse og kunsten å bygge et godt læringsmiljø

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 19. sep. kl. 18:00 - 21:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

19.09.2019

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

Relasjonskompetanse er en grunnleggende almenmenneskelig kompetanse som handler om å kunne inngå i positive og støttende interaksjoner/samhandlinger med andre mennesker. Som lærer skal du handle relasjonskompetent i en profesjonell sammenheng preget av læring, utvikling og danning der barns og unges utvikling er i fokus.

Spørsmålet blir, hva innebærer dette i lærerens daglige arbeid?

Innledning ved Louise Klinge, dansk forsker og kommentarer ved Jørgen Moltubak og Trond Herbert Johansen.

Forskningskafeen er gratis og åpen for alle. Det blir enkel servering.

Bruk "Manuell utfylling" når du melder deg på.


Dersom du ikke har anledning til å være i Lærenes hus denne dagen kan følge arrangementet på stream.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene. Les mer om Forskningsdagene her 

18.00  
Kunsten å bygge et godt læringsmiljø
 
Louise Klinge, dansk forsker på læringsmiljø

18.30
Kommentarer
Jørgen Moltubak og Trond Herbert Johansen

19.30
Kafesamtale
Samtale med innlederne med utgangspunkt i innledningene.

20.30
Oppsummeringsrunde med refleksjoner fra salen og eventuelle spørsmål.

Om innlederne
Louise Klinge har gjennom praksisnær forskning i den danske grunnskolen undersøkt lærer-elev-relasjoner og lærerens profesjonelle relasjonskompetanse. Hun har beskrevet spesifikke kjennetegn ved relasjonskompetansen og strukturelle samt individuelle betingelser for at lærere opptrer relasjonskompetent - og dermed inngår i relasjoner med barn og unge som fremmer deres trivsel og utvikling. Klinge har arbeidet som lærer for alle klassetrinn i grunnskolen. I 2017 vant hun en pris for formidlingen av sin avhandling Lærerens relationskompetence: En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen. Klinge gitt ut boken Lærerens relationskompetence Kendtegn, betingelser og perspektiver.

Jørgen Moltubak er utdannet litteraturviter og lektor fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet som lærer og avdelingsleder på ungdomstrinn og i videregående skole i en årrekke, og er gjesteforeleser i klasseledelse på lærerutdanningen ved flere Høgskoler. Han holder en rekke kurs og foredrag om klasseledelse og skoleutvikling. Han har bl.a. skrevet bøkene, Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign, Gnistrende samarbeid - håndbok i skoleutvikling for lærere og Fortellemagi - kunsten å bruke fortellinger i formidling,

Trond Herbert Johansen er rektor ved Mortensrud skole. Tidligere jobbet han som rektor ved Hauketo skole. Johansen er utdannet lærer og har en master i skoleledelse. Han har lang arbeidserfaring fra skoleverket hvor han i tillegg til rektorstillingene har jobbet som lærer, inspektør og assisterende rektor.