Lanseringsseminar: "The Norway-Canada partnership» (NORCAN) 2015-2018: Skoleutvikling gjennom internasjonalt partnerskap

mar

15

2019

0830

Oslo

Velkommen til frokostseminar i forbindelse med lansering av den nasjonale sluttrapporten fra det fireårige forskningssamarbeidet mellom skoler i Norge, Alberta og Ontario.

15.03.2019 08:30:00 15.03.2019 08:30:00 Europe/Oslo Lanseringsseminar: "The Norway-Canada partnership» (NORCAN) 2015-2018: Skoleutvikling gjennom internasjonalt partnerskap Velkommen til frokostseminar i forbindelse med lansering av den nasjonale sluttrapporten fra det fireårige forskningssamarbeidet mellom skoler i Norge, Alberta og Ontario. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Partnerskapet er initiert av lærerorganisasjoner i Alberta og Ontario sammen med Utdanningsforbundet. Målet har vært å utvikle kunnskap om profesjonalisering innenfra hvor både lærere, ledere og elever deltar i skoleutvikling.

Rapporten belyser blant annet funn knyttet til faglig og pedagogisk utvikling på skolene, betydningen av elevmedvirkning, hvilke utfordringer skolene har møtt på, og løfter frem sentrale suksessfaktorer for bærekraftige internasjonale partnerskap mellom skoler.

Førsteamanuensis Mona Røsseland (Høgskolen på Vestlandet) vil presentere sentrale funn fra rapporten. Deretter vil Marianne Lindheim (KS), Vigdis Berg (DIKU) og Marianne Dahl Haagensen (Børresen ungdomsskole) kommentere på rapporten, før det åpnes for diskusjon.

Sentrale problemstillinger for seminaret vil være: 

  • Hvilken støtte og kompetanse trenger lærere og ledere for å kunne være aktive deltakere i forskning og utvikling?
  • Hva er sentrale hindringer for utviklingen av undervisning og læring?
  • Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom skoler og universitet- og høgskolesektoren i forsknings og utviklingsarbeid?

Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering ved oppstart.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Lanseringsseminar: "The Norway-Canada partnership"

15. mars 2019
kl. 08.30 - 10.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bjørg-Eva Aaslid
E-post: bjoaas@udf.no
Telefon: 91340499