Læreplaner i endring

Velkommen til kveldsseminar om fagfornyelsen

jan

29

2018

1800

Oslo

Læreplanene for skoleverket skal fornyes og Stortinget har sagt at de vil lytte til lærerprofesjonen. 29. januar arrangerer Utdanningsforbundet seminar i Lærernes Hus hvor fagfornyelsen står på dagsorden.Vi har invitert statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad,  Elevorganisasjonen, representanter for kjerneelementgruppene - og selvsagt kommer Steffen Handal.

29.01.2018 18:00:00 29.01.2018 18:00:00 Europe/Oslo Læreplaner i endring Læreplanene for skoleverket skal fornyes og Stortinget har sagt at de vil lytte til lærerprofesjonen. 29. januar arrangerer Utdanningsforbundet seminar i Lærernes Hus hvor fagfornyelsen står på dagsorden.Vi har invitert statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad,  Elevorganisasjonen, representanter for kjerneelementgruppene - og selvsagt kommer Steffen Handal. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Program 18.00 - 20.30

 • Sentrale elementene i fagfornyelsen v/ Torbjørn Ryssevik
 • Nye læreplaner –  muligheter og utfordringer
  Innlegg ved Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
  Innlegg ved Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet 
  Innlegg ved Live Tronstad, nestleder i elevorganisasjonen
 • Kommentarer og samtale mellom Steffen Handal, Bjørn Haugstad og Live Tronstad
 • Nye læreplaner –  slik jobber vi ved vår skole
  Kjersti Fremstad, Lærer Raufoss skole, nestleder Utdanningsforbundet Vestre Toten
 • Erfaringer og utfordringer: Fra arbeidet i kjerneelementgrupper:
  Kunst og håndverk v/ Eva Lutnæs, norsk v/ Roar Ulvestad, matematikk v/ Ingeborg Sletta
 • Kommentarer og samtale mellom Steffen Handal, Bjørn Haugstad og Live Tronstad
 • Spørsmål og kommentarer fra salen

Programleder: Aslak Bonde

De som ikke har anledning til å være til stede, kan følge med på streaming her.

Seminaret er gratis og det blir enkel servering fra kl. 17.30.

Velkommen!
 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Læreplaner i endring

29. januar 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076