Fagfornyelsen - samiske språk

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 09. april kl. 17:30 - 20:00

Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole

Hannoluohkka 45, 9520 KAUTOKEINO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: [email protected]

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Kautokeino er det samiske språk som skal debatteres.

 

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program

Åpning v/ Kari Lium, fylkesleder i Utdanningsforbundet Finnmark/Finnmárku Oahppolihttu

Kort presentasjon av fagfornyelsen v/ Ann Britt K Berlin Utdanningsforbundet

Orientering fra kjerneelementgruppe for samisk språk v/ Karen Inga Eira fra senter for
samisk i opplæringen
• Presentasjon av oppdraget, arbeidet og prosessen i arbeidet så langt • Hva består fagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart? • Hvordan tenkes det om dybdelæring?
• Tverrfaglige temaer; på hvilken måte kommer de inn i faget? • Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del? •Sammenhengen mellom mål – vurdering

Kommentarer til høringsforslaget 
v/ May Britt Hansen Balto

Workshop hvor deltakerne diskuterer utkast til kjerneelementer for samiske fag, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. https://hoering.udir.no/Hoering/v2/197

Oppsummering, avslutning v/ fylkesleder Kari Lium

Kjerneelementer i samisk som førstespråk er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget.

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i auditoriet på Samisk Høgskole i Kautokeino kan du følge seminaret på stream.

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." Utdanningsdirektoratet.