Fagfornyelsen - norsk

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 07. mars kl. 18:00 - 20:30

Radisson BLU Atlantic hotel

Olav Vs gate 3, 4005 STAVANGER

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Fagfornyelsen er i gang. Det er nedsatt kjerneelementgrupper for alle fag som nå har levert sine forslag. Disse skal nå ut til høring og Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra kjerneelementgruppene bli presentert og drøftet. I Stavanger er det norskfaget som skal debatteres.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

PROGRAM

Åpning v/ Margareth Vatne Rønningsen, kontaktperson videregående skole, Utdanningsforbundet Rogaland
Kort presentasjon av fagfornyelsen
v/Ingeborg Tyse, hovedtillitsvalgt, Rogaland fylkeskommune

Orientering fra kjerneelementgruppen for norskfaget
v/ Roar Ulvestad, tillitsvalgt, lærer og universitetslektor

• Hva består norskfagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt?
• Hva sier dette om fagets egenart?  • Hvordan tenkes det om dybdelæring?
• Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget?
• Hvordan er sammenhengen mellom norskfaget og overordnet del?
• Sammenhengen mål – vurdering

Kommentarer til høringsforslaget
v/ Bjørg Odland, Dysjaland skule, Sola kommune
v/ Marie Hidle, Stavanger katedralskole
v/ Ingrid Fiskaa, Sandnes videregående skole

Plenumsdiskusjon

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Om du ikke har anledning til være tilstede i Stavanger kan du følge seminaret på stream via Utdanningsforbundet sine nettsider.

 

 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." Utdanningsdirektoratet.