Fagfornyelsen - musikk

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 14. mars kl. 18:00 - 20:30

Høgskulen på Vestlandet Campus Bergen - Kronstad

5020 BERGEN

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Bergen er det musikkfaget som skal debatteres. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet.

Ikke mulighet til å være i Bergen? Følg streamen her.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program

Åpning
Kort presentasjon av fagfornyelsen
v/ Mildrid Beate Kronborg Økland, nestleder, Utdanningsforbundet Hordaland

Orientering fra kjerneelementgruppen for musikkfaget
v/Geir Sigvard Salvesen, instituttleder ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Sørøst-Norge

• Hva består musikkfagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt?
• Hva sier dette om fagets egenart?  • Hvordan tenkes det om dybdelæring?
• Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget?
• Hvordan er sammenhengen mellom musikkfaget og overordnet del?
• Sammenhengen mål – vurdering

Kommentarer til høringsforslaget
Plenumsdiskusjon

Møteleder: Tjalve Gjøstein Madsen, høgskolelektor Høgskulen på Vestlandet

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering. Vi skal være på Campus Kronstad, auditorium12 – rom E105. Om du ikke har anledning til være tilstede i Bergen kan du følge seminaret på stream.

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." Utdanningsdirektoratet.