Fagfornyelsen - kroppsøving

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 04. april kl. 18:00 - 20:30

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: [email protected]

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet. I Lærernes hus er det kroppsøving som blir debattert.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program
18.00-18.05 Velkommen ved Ann Britt K Berlin, Utdanningsforbundet

18.05-18.15  Presentasjon om fagfornyelsen, ved Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

18.15-18.50 Presentasjon av kjerneelementer i kroppsøving, ved Hilde Marie Schjerven, leder i kjerneelementgruppen for kroppsøving

18.50-19.00 Pause

19.00-19.30 Kommentarrunde ved Kjell Evensen, Øyer ungdomsskole og Tor–Arne Midtgarden, Frogn videregående skole


19.30-20.00 Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.

20.00-20.30 Evt oppsummering, avslutning

 

Seminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Lærernes hus kan du følge seminaret på stream.

 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)