Fagfornyelsen - KRLE / religion og etikk

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 21. mars kl. 18:00 - 20:30

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Kristiansand er det KRLE og religion og etikk som skal debatteres. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program 

Åpning v/ Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Kort presentasjon av fagfornyelsen v/Silje Gran Aanensen, kontaktperson grunnskole, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Orientering fra kjerneelementgruppen for KRLE / religion og etikk
v/Trine Anker, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF

• Hva består fagets kjerneelementer av og hvorfor er disse valgt?
• Hva sier dette om fagets egenart?  • Hvordan tenkes det om dybdelæring?
• Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget?
• Hvordan er sammenhengen mellom dette faget og overordnet del? • Sammenhengen mål – vurdering

Kommentarer til høringsforslaget
v/ Kari Grete Håkonsen Repstad, universitetslektor
v/Ole Christian Hagen, lærer, Sogndalen skole

Plenumsdiskusjon

Møteleder: Svein Ove Olsen, leder, Utdanningsforbundet Vest-Agder

Seminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Kristiansand kan du følge seminaret på stream.

 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)