Fagfornyelsen - engelsk

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 19. mars kl. 18:00 - 20:30

Thon Hotel Polar

Grønnegata 45, 9008 TROMSØ

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: [email protected]

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. I Tromsø er det engelsk som skal debatteres. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program

18.00    Åpning, ved Thomas Nordgård, fylkesleder Troms

18.05    Kort orientering om kveldens program ved møteleder, Ole Ragnar Lerstad

18.10    Presentasjon av fagfornyelsen, Morten Rennemo, tillitsvalgt, Troms

18.20    Presentasjon ved representanter fra kjerneelementgruppen for engelsk, Simon Burman og

             Britt Mona Vang.  

19.00    Pause

19.15    Kommentarrunde om høringsforslaget. 
             Line Grube, Seljestad ungdomsskole
             Jon Hauge, Kongsbakken videregående skole

19.40   Workshop hvor deltakerne ser på utkast til kjerneelementer for engelsk, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg.

Ca 20.15 Oppsummering, avslutning

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Tromsø kan du følge seminaret på stream.

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." Utdanningsdirektoratet.