Folkehelse og livsmestring

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 05. feb. kl. 18:00 - 20:30

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: [email protected]

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Folkehelse og livsmestring er et av de tre tverrfaglige temaene som er foreslått inn i alle fag. Hva innebærer det? Hvilket ansvar har skolen for elevers livsmestring og hvordan kan vi arbeide med dette i skolen.

Folkehelse og livsmestring av et av de tre tverrfaglige temaene som er foreslått skal inn i alle fag. Hva innebærer det? Hvilket ansvar har skolen for elevers livsmestring og hvordan kan vi arbeide med dette i skolen? Dette er problemstillinger vi vil belyse på dette kveldsseminaret ved å løfte fram både aktuell forskning og relevant praksis

 

18.00–18.05
Velkommen
Einar Ove Standal, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

18.05–18.35
Elevers psykiske helse: Hva er skolens rolle?
Mira Aaboen Sletten, forsker II, seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA,  Høgskolen i Oslo og Akershus

18.35–19.05
Tverrfagleg samarbeid om elevanes psykiske helse.
Anders Sandvik, assisterende rådmann, Vinje kommune

19.15–19.45
Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen?
Janne Aasebø Johnsen, sosialpedagogisk rådgiver og forfatter

19.45–20.15
Venn1 – et eksempel på hvordan arbeide med psykisk helse
Veronica Pedersen, prosjektkoordinator og Ingrid Bruun, instruktør, begge fra Venn1

20.15–20.30
Spørsmål og kommentarer fra salen 

Seminaret er gratis. Seminaret bli streamet.

I forbindelse med fagfornyelsen arrangerer vi en rekke seminarer ulike steder i landet. Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.


Om fordragsholderne:

Mira Aaboen Sletten er sosiolog (PhD) og forsker II ved seksjon for ungdomsforsking ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet-Storbyuniversitetet. Slettens forskningsfelt er levekår, utsatt ungdom, gjennomføring i videregående opplæring og psykisk helse. De siste årene har hun særlig jobbet med prosjekter relatert til Ungdata, frafall og stress og press blant unge i dag.

Anders Sandvik er 47 år gamal familiefar. Har 20 års fartstid som skuleleiar i grunnskulen. Er no assisterande rådmann i Vinje med ansvar for mellom anna oppvekst og integrering. Relasjonsleiing og samskaping er to av fanesakene han gjerne held høgt. Alt handlar om kommunikasjon og deltaking!

Janne Aasebø Johnsen er lærer, forfatter og dramatiker. Hun har jobbet i barneskolen i 21 år, hvorav de siste årene som sosiallærer. Hun jobber nå som sosialpedagogisk rådgiver på Nansenskolen.Hun har gitt ut 26 bøker for barn og unge og hun har skrevet 9 skuespill.

Ingrid Bruun er varamedlem i Mental Helse Ungdoms sentralstyre, og styreleder i Mental Helse Ungdom Nedre Buskerud. Hun jobber som foredragsholder og instruktør i Venn1. Ingrid formidler egen erfaringer med psykisk helse plager og driver eget foredragsvirksomhet.

Veronica Pedersen jobber som prosjektkoordinator for Venn1 – Undervisningsprogram om psykisk helse i regi av Mental Helse. Hun er utdannet sosionom ved Griffith University og har internasjonal erfaring på feltet. Veronica brenner for ungdom og psykisk hele, hun mener lavterskel og åpenhet er nøkkelen til å forbedre ungdommens hverdag.