Kritisk literacy i klasserommet

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 14. mars kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

14.03.2024

Pris

250,- (Medlemmer av Utdanningsforbundet)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Med hele verden tilgjengelig gjennom internett, er evnen til å kritisk tenking stadig viktigere. Vi inviterer til digitalt kurs på Zoom 14. mars, der kritisk literacy er tema.

 

 

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Lærere i ungdomsskole og VGO. Primært norsklærere, men kurset vil være aktuelt for alle lærere som bruker sakprosatekster i undervisningen.

Med hele verden tilgjengelig gjennom internett, er evnen til å kritisk tenking stadig viktigere. Å kunne vurdere tekstens påstander, argumenter og virkelighetsframstillinger er vel så viktig som evnen til å finne informasjon.

Refleksjon og kritisk tenkning er sentralt i lese- og skrivekompetansen, og i LK20 er kritisk tilnærming til tekst er et av kjerneelementene i norskfaget.

Kritisk lesing er mer enn kildekritikk. Det er også å gi elevene innsikt i hvordan tekster skaper virkelighetsbilder, og gjøre dem i stand til å stille spørsmål ved forhold og antagelser som blir tatt for gitt i ulike typer tekster. Kritisk literacy dreier seg om innsikt i hva «sannhet» er, hvordan sannhet blir presentert, og hvem som har fordel av ulike fremstillinger av virkelighet.

Dette kurset handler om hva det vil si å ha en kritisk tilnærming til tekst, og hvordan en kan arbeide med kritiske tilnærminger i klasserommet. Kritisk literacy kan betraktes både som en kompetanse, et teoretisk felt og som noen didaktiske metoder. I dette kurset vil deltakerne få en introduksjon til feltet kritisk literacy samt noen verktøy og konkrete eksempler på hvordan lærere kan arbeide med å utvikle elevenes kritiske ferdigheter. Innholdet i kurset bygger på både nasjonal og internasjonal forskning.

Om kursholderen: Aslaug Veum er professor i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur, Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er leder for et større forskningsprosjekt om kritisk literacy på ungdomstrinnet og har publisert både forskningsartikler og fagbøker om dette temaet.

Avbildet: Aslaug Veum
Aslaug Veum

Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.