Den utfordrende klassen

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 20. sep. kl. 10:00 - 15:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

500,- (Medlem)

1 000,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

På dette dagskurset ser vi på “den utfordrende klassen” som en anledning til å drive profesjonsutviklig og kollektiv læring. Vi ønsker velkommen til praksisnært kurs med Jørgen Moltubak. Du velger selv om du vil delta fysisk på Lærernes hus i Oslo, eller som digital deltaker via Zoom.

De fleste skoler opplever det fra tid til annen: Det er én klasse som skiller seg ut som spesielt utfordrende. Det kan være en klasse der uroen råder og arbeidsroen er fraværende. Klassemiljøet kan preges av utrygghet, manglende fellesskapsfølelse eller fraværende respekt for voksne. Det kan dreie seg om uro, klikkdannelse eller mobbing. 

Årsakene kan være komplekse; endringer i elevsammensetning, lærersituasjonen, historikk i klassen. På dette dagskurset ser vi på “den utfordrende klassen” som en anledning til å drive profesjonsutviklig og kollektiv læring. Når ledelsen og lærerne jobber godt sammen om å “knekke koden” for å hjelpe den utfordrende klassen, lærer de samtidig noe som har overføringsverdi også til andre klasser. Denne kollektive læringen kan også virke preventivt for framtidige utfordringer.

Temaoversikt:

  • Hva gjør at en klasse oppfattes som spesielt utfordrende? Symptomene.
  • Hvilke ulike tilnærmingsmåter har vi?
  • Gruppedannelse og tilhørighet - hva kan vi lære av sosialpsykologien?
  • Felles strategier og felles praksis
  • Hvordan lage en plan for dyptgripende og varige endringer i klassen.
  • Klasseledelse, lederstil og lærerrollen
  • Den vanskelige samtalen - kommunikasjonsøvelser 

Arbeidsform: Dette er et dagskurs og du kan velge om du vil delta fysisk på Lærernes hus i Oslo, eller som digital deltaker via Zoom. Noen deler av kurset, som foredrag, vil være like i den fysiske og digitale varianten, mens andre deler, som gruppearbeid vil ha ulik gjennomføring. Uansett om du deltar fysisk eller digitalt, vil du ha mulighet til å se fellessesjonene i opptak senere.

Kurset er beregnet på lærere, skoleledere, PPT og andre ansatte i skolen som er engasjert i arbeidet med en utfordrende klasse.

Kursleder er Jørgen Moltubak, lektor og forfatter av en rekke bøker om klasseledelse og skoleutvikling, blant annet Gnistrende undervisning og Improvisasjon i klasserommet.  Han er daglig leder i Gnist skoleutvikling.

Foredragsholder

Avbildet: Jørgen Moltubak
Jørgen Moltubak