Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær?

okt

16

2020

1000

Oslo

Kurset vil ta for seg både det teoretiske og det praktiske aspektet ved skolefravær, men med hovedtyngde på det praktiske arbeidet. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fastlåste fraværssaker.

Frist: 17.09.2020

Påmelding
16.10.2020 10:00:00 16.10.2020 10:00:00 Europe/Oslo Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær? Kurset vil ta for seg både det teoretiske og det praktiske aspektet ved skolefravær, men med hovedtyngde på det praktiske arbeidet. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fastlåste fraværssaker. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 17. september.


Kurset vil ta for seg både det teoretiske og det praktiske aspektet ved skolefravær, men med hovedtyngde på det praktiske arbeidet. Begreper knyttet til skolefravær vil bli diskutert i fellesskap med kursdeltakerne.

Videre vil kursholder ta for seg den praktiske siden ved skolefravær. Hun vil ta utgangspunkt i fortellinger og positive erfaringer fra arbeidet med "Prosjekt ungdomslos" og nåværende praksis på en 1-10 skole i Oslo. Forebygging av fravær vil bli berørt, så vel som rutiner og prosedyrer for oppfølging av fravær. Kursholder vil skissere en enkel, men effektiv modell for oppfølging av fravær i grunnskolen. Skole-hjem-samarbeid vil bli berørt så vel som samarbeid mellom skole og øvrig hjelpeapparat. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fastlåste fraværssaker. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet.

Kursinnhold

Hvordan forstår vi skolefravær?

  • Begrepsavklaring og definisjoner
  • Årsaksforklaringer
  • Fraværets konsekvenser

Hvordan håndterer vi skolefravær?

  • Holdninger til og kunnskap om fravær - fra teori til praksis
  • Forebygging gjennom godt systemarbeid 
  • Praktiske verktøy i det direkte arbeidet
  • Arbeid med begynnende fravær – tidlig innsats
  • Arbeid og oppfølging i de tyngste sakene

Om kursholder:
Silje Hrafa Tjersland: Barnevernspedagog, 2014 – 2017 prosjektkoordinator i Ungdomslos, Frogn kommune. Engasjert i Pøbelprosjektet. Arbeider for tiden med å utvikle et treningsprogram for sosiale og emosjonelle ferdigheter til bruk i grunnskolen (1-10). I dag sosialfaglig rådgiver på Vollebekk skole i Oslo.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Hvordan møte elever med bekymringsfullt skolefravær?

16. oktober 2020
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076

Hør podcast om skolevegring