NETTKURS: Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær?

okt

13

21

2020

1500

Oslo

Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet. Dette nettkurset passer for deg som jobber direkte med eleven, og som ønsker innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fraværssaker. Nettkurset er gratis.

Påmelding
13.10.2020 15:00:00 21.10.2020 15:00:00 Europe/Oslo NETTKURS: Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær? Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet. Dette nettkurset passer for deg som jobber direkte med eleven, og som ønsker innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fraværssaker. Nettkurset er gratis. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Kurset går over to ettermiddager på Zoom med to timers varighet per gang. Kursholder legger opp til veksling mellom forelesning og felles refleksjon/ gruppearbeid med andre kursdelakere. Begrenset antall plasser.

Øktene bygger på hverandre og må ses i sammenheng. Deltakerne bør delta på begge øktene for å få det ønskede læringsutbyttet.

Del 1: 13. oktober, kl. 15.00-17.00
Del 2: 21. oktober kl. 15.00-17.00

Kurset vil ta for seg både det teoretiske og det praktiske aspektet ved skolefravær, men med hovedtyngde på det praktiske arbeidet. Begreper knyttet til skolefravær vil bli diskutert i fellesskap med kursdeltakerne.

Videre vil kursholder ta for seg den praktiske siden ved skolefravær. Hun vil ta utgangspunkt i fortellinger og positive erfaringer fra arbeidet med "Prosjekt ungdomslos" og nåværende praksis på en 1-10 skole i Oslo. Forebygging av fravær vil bli berørt, så vel som rutiner og prosedyrer for oppfølging av fravær. Kursholder vil skissere en enkel, men effektiv modell for oppfølging av fravær i grunnskolen. Skole-hjem-samarbeid vil bli berørt så vel som samarbeid mellom skole og øvrig hjelpeapparat. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fraværssaker. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet.

Kurset går over to ettermiddager med to timers varighet per gang. Kursholder legger opp til veksling mellom forelesning og felles refleksjon/ gruppearbeid med andre kursdelakere. 

Kursinnhold

Hvordan forstår vi skolefravær?

·       Begrepsavklaring og definisjoner

·       Årsaksforklaringer

·       Fraværets konsekvenser

Hvordan håndterer vi skolefravær?

·       Holdninger til og kunnskap om fravær - fra teori til praksis

·       Forebygging gjennom godt systemarbeid 

·       Praktiske verktøy i det direkte arbeidet

·       Arbeid med begynnende fravær – tidlig innsats

 

Om kursholder:
Silje Hrafa Tjersland: Barnevernspedagog, 2014 – 2017 prosjektkoordinator i Ungdomslos, Frogn kommune. Engasjert i Pøbelprosjektet. Arbeider for tiden med å utvikle et treningsprogram for sosiale og emosjonelle ferdigheter til bruk i grunnskolen (1-10). I dag sosialfaglig rådgiver på Vollebekk skole i Oslo.

 

Vi tar forebehold om justering av tidspunkt og innhold. Vi bruker denne høsten til å teste ut ulike digitale kursløsninger, og i den perioden vil Utdanningsforbundets nettkurs være gratis, men for 2021 vil nettkurs også ha kursavgift.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

NETTKURS: Hvordan møte elever med bekymringsfullt skolefravær?

13. - 21. oktober 2020
kl. 15.00 - 17.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076

Hør podcast om skolevegring