Kveldsseminar om mobbeforebygging

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 29. nov. kl. 18:00 - 21:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

29.11.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no

Målet med dette kveldsseminaret er å gi ny inspirasjon og ideer til forebygging av mobbing i et fellesskapsperspektiv. Velkommen til kveldsseminar i Lærernes hus. Seminaret vil bli streamet, så du kan også følge det digitalt.

 

Seminarets hovedanliggende er at det er mulig å tenke nytt i arbeidet mot mobbing. Vi ønsker å løfte fram praksis som kan forebygge mobbing gjennom en fellesskapsorientert tilnærming. Vi håper seminaret kan gi deg motivasjon til å prøve ut noen av disse tilnærmingene, i ditt klasserom, på din skole, i din kommune.

Velkommen til seminar i Lærernes hus! Det blir enkel servering.
Dersom du ikke har anledning til å være tilstede i Lærernes hus kan du følge det på stream. Meld deg på for å få tilsendt lenken.

 

Program

18.00–18.05
Velkommen

18.05–18.40
Det felles, det skapende og didaktikken v/ Helle Rabøl Hansen, jurist, phd og post.doc ved Aarhus Universitet

18.40–19.00
Tilhørighet som grunnlag for godt klassemiljø v/Selma Therese Lyng, seniorforsker, OsloMet - storbyuniversitetet

19.00–19.20
Fellesskapende undervisning i tverrfaglige prosjekterv/Gerd Line Røysi, norsklærer ved Hemsedal barne- og ungdomsskule og Tori Snerte, musikklærer ved Hemsedal barne- og ungdomsskule

19.20–19.45
Hva betyr fellesskapets didaktikk for skolens undervisning v/Kjerstin Owren, mobbeombud, Oslo kommune

19.45–20.00
Pause

20.00–20.20
Å bygge kultur for fellesskap v/ Marianne Ekeberg Kolobekken, rektor ved Fjellhamar skole

20.20–20.40
Kommunen som fellesskaper v/ Jorun Sandsmark, redaktør og forfatter av boka «Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv
20.40–21.00

Veien videre v/Frode Restad, forsker ved OsloMet