Kveldsseminar om mobbeforebygging

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 29. nov. kl. 18:00 - 21:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

29.11.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Nils Winther Lorange
E-post: [email protected]

Målet med dette kveldsseminaret er å gi ny inspirasjon og ideer til forebygging av mobbing i et fellesskapsperspektiv. Velkommen til kveldsseminar i Lærernes hus. Seminaret vil bli streamet, så du kan også følge det digitalt.

Seminarets hovedanliggende er at det er mulig å tenke nytt i arbeidet mot mobbing. Vi ønsker å løfte fram praksis som kan forebygge mobbing gjennom en fellesskapsorientert tilnærming. Vi håper seminaret kan gi deg motivasjon til å prøve ut noen av disse tilnærmingene, i ditt klasserom, på din skole, i din kommune.

Velkommen til seminar i Lærernes hus! Det blir enkel servering.
Dersom du ikke har anledning til å være tilstede i Lærernes hus kan du følge det på stream.

Se sendingen her

 

Program

18.00–18.05
Velkommen

18.05–18.40
Det felles, det skapende og didaktikken
Helle Rabøl Hansen, jurist, phd og post.doc, Aarhus Universitet

18.40–19.00
Fellesskapende undervisning i tverrfaglige prosjekter
Gerd Line Røysi, norsklærer, Hemsedal barne- og ungdomsskule
Tori Snerte, musikklærer, Hemsedal barne- og ungdomsskule

19.00-19.15 
Pause 

19.15–19.40
Hva betyr fellesskapets didaktikk for skolens undervisning
Kjerstin Owren, mobbeombud, Oslo kommune

19.40–20.00
Å bygge kultur for fellesskap
Marianne Ekeberg Kolobekken, rektor, Fjellhamar skole

20.00–20.15
Pause

20.15-20.35
Kommunen som fellesskaper
Jorun Sandsmark, redaktør og forfatter av boka Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

20.35–20.55
Veien videre
Frode Restad, forsker, OsloMet - storbyuniversitetet

20.55–21.00
Avslutning