Kveldsseminar om mobbeforebygging

Målet med dette kveldsseminaret er å gi ny inspirasjon og ideer til forebygging av mobbing i et fellesskapsperspektiv. Seminaret ble holdt 29. november, du ser opptaket her.

Program

18.00–18.05
Velkommen

18.05–18.40
Det felles, det skapende og didaktikken
Helle Rabøl Hansen, jurist, phd og post.doc, Aarhus Universitet

18.40–19.00
Fellesskapende undervisning i tverrfaglige prosjekter
Gerd Line Røysi, norsklærer, Hemsedal barne- og ungdomsskule
Tori Snerte, musikklærer, Hemsedal barne- og ungdomsskule

19.00-19.15 
Pause 

19.15–19.40
Hva betyr fellesskapets didaktikk for skolens undervisning
Kjerstin Owren, mobbeombud, Oslo kommune

19.40–20.00
Å bygge kultur for fellesskap
Marianne Ekeberg Kolobekken, rektor, Fjellhamar skole

20.00–20.15
Pause

20.15-20.35
Kommunen som fellesskaper
Jorun Sandsmark, redaktør og forfatter av boka Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv

20.35–20.55
Veien videre
Frode Restad, forsker, OsloMet - storbyuniversitetet

20.55–21.00
Avslutning

Her kan du se opptak av seminar om mobbeforebygging