Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær?

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 29. nov. kl. 14:00 - 17:00
Pris

500,- (Ikke-medlem)

250,- (Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Dette nettkurset passer for deg som jobber direkte med eleven, og som ønsker innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fraværssaker. Foregår digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Kurset vil særlig ta for seg det praktiske aspektet ved skolefravær. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet.

Kursholder vil ta utgangspunkt i fortellinger og positive erfaringer fra arbeidet med "Prosjekt ungdomslos" og nåværende praksis på en 1-10 skole i Oslo. Forebygging av fravær vil bli berørt, så vel som rutiner og prosedyrer for oppfølging av fravær.

Kursholder vil skissere en enkel, men effektiv modell for oppfølging av fravær i grunnskolen. Skole-hjem-samarbeid vil bli berørt så vel som samarbeid mellom skole og øvrig hjelpeapparat. Dette er et kurs for deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fraværssaker. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet.

Hvordan håndterer vi skolefravær?

  • Holdninger til og kunnskap om fravær - fra teori til praksis
  • Forebygging gjennom godt systemarbeid
  • Praktiske verktøy i det direkte arbeidet
  • Arbeid med begynnende fravær – tidlig innsats

Om kursholder:
Silje Hrafa Tjersland er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet som prosjektkoordinator i Ungdomslos og med Pøbelprosjektet. Hun jobber til daglig sosialfaglig rådgiver på Vollebekk skole i Oslo og arbeider for tiden med å utvikle et treningsprogram for sosiale og emosjonelle ferdigheter til bruk i grunnskolen (1-10).


Rådgiverforum Norge er medarrangør, deres medlemmer betaler medlemspris.