Profesjonsetikk

Profesjonsetikk - våre verdier og vårt etiske ansvar. På denne siden finner du profesjonsetiske dilemmaer som vi i Oslo har publisert gjennom UKEINFO, og andre relevante artikler om profesjonsetikk.

Et av kravene til at en yrkesgruppe skal kunne kalle seg en profesjon, er at den har en profesjonsetikk. I 2012 vedtok Utdanningsforbundet Lærerprofesjonens etiske plattform.

I løpet av arbeidsdagen blir vi utsatt for mange valg hvor vi må bruke vårt profesjonelle skjønn. Skjønnsutøvelse stiller oss i en utsatt situasjon i møte med omverdenen. Skjønnsutøvelse krever faglige begrunnelser og prosedyrer. Skjønn kan skape tillit, men også mistillit. Som profesjonsutøvere må vi vise fram våre beslutninger til barn/elever/studenter, til foreldre, ledelse og til offentligheten. Profesjonsetikken skal hjelpe oss med skjønnsutøvelsen. Ved å ta i bruk lærerprofesjonens etiske plattform i vårt daglige arbeid, vil vi lettere kunne begrunne det skjønnet vi anvender. Det vil styrke oss i vårt arbeid, og øke tilliten til oss i vår profesjonsutøvelse.

Skjønnsutøvelse og etikk er i selv ikke noe nytt for lærere, men å være bevisst at det er etikken vi bruker i profesjonsutøvelsen er viktig for argumentasjon. Det er derfor viktig at vi diskuterer og reflekterer med dette i tankene.

Ved å ta i bruk lærerprofesjonens etiske plattform i vårt daglige arbeid, vil vi lettere kunne begrunne det skjønnet vi anvender.

Profesjonsetiske dilemmaer

Høsten 2014 startet Utdanningsforbundet Oslo med å publisere profesjonsetiske dilemmaer gjennom UKEINFO. Vi har her samlet alle publiserte dilemmaer på en nettside, som løpende vil bli oppdatert.

De profesjonsetiske dilemmaene kan dere diskutere på arbeidsplassen. Det kan diskuteres i klubben, på personalmøter eller kanskje også over en kopp kaffe i pausen. Bruk plattformen i diskusjonen.

Dilemmaene som kommer fra oss kan sikkert virke litt kunstige ettersom de ikke alltid er selvopplevde. Ofte vil derfor eksempler fra egen hverdag være mer interessant. For at vi skal kunne presentere dilemmaer dere kjenner dere igjen i, ønsker vi at dere sender eksempler inn til oss som vi vil kunne bruke som dilemmaer. Selvfølgelig anonymisert. Send til [email protected]