Enighet i Virke-oppgjøret

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i Virke-virksomheter. Det gjenstår fortsatt forhandlinger for medlemmer i KS-like virksomheter.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene frem til enighet.

Hovedoppgjøret med Virke er ellers i tråd med det som ble resultatet for Unio-forbundenes medlemmer i Spekter og i staten.

Noen forhandlinger gjenstår

Det gjenstår forhandlinger med Virke for virksomheter som er KS-like. Som gjennomføres når lønnsoppgjøret med KS er i havn. Det er hovedsaklig barnehager og skoler for Utdanningsforbudets del, og forhandlingene er satt til 14. og 15. november.

Se mer om tariffområdet Virke

Se mer om lønnsoppgjøret 

Nytt lønnssystem etter modell fra staten

I år har Unio og Akademikerne fremforhandlet et felles lønnssystem i staten. Partene i Virke-oppgjøret er enige om å innføre et tilsvarende lønnssystem i avtalene som også tidligere har hatt et statslignende lønnssystem. Store medlemsgrupper er sikret en automatisk lønnsutvikling i 10 eller 16 år.

– At vi har fått til å modernisere lønnssystemet for de statslikende virksomhetene også i Virke, vil komme medlemmene til gode, avslutter Rikardsen.

Dette er hovedpunktene i oppgjøret (utdrag)

For medlemmer i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten :

Generelle tillegg:

  • For stillinger som krever treårig høyskoleutdanning er tillegget fra 14 000 til 21 000 kroner
  • For stillinger som krever treårig høyskoleutdanning og ytterligere spesialutdanning er tillegget fra 17 000 til 32 000 kroner

Fullstendig protokoll, ny tabell etter ansiennitet og virkningstidspunkt for de ulike gruppene finner du her