Utdanningsforbundet Oslos Årsmøte 2019

Oslo

Dette er nettsiden for Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo 2019. Her finner du relevant informasjon både for deg som er valgt som årsmøtedelegat, og for deg som gjerne vil følge prosessen før, under og etter årsmøtet. Årsmøtet arrangeres på Sundvolden Hotell 8. - 10. mai.

 

Praktisk informasjon

Transport til Sundvolden Hotel 8. mai, kl. 08.30:

 • Bussavgang fra Thon hotell Opera, sjøsiden kl 08.30
 • Ved forfall, forsinkelser eller andre beskjeder: ring Hans Holte på mobil 90641968
 • Utdanningsforbundet Oslo dekker i utgangspunktet ikke annen transport til årsmøtet
 • Dersom du ikke skal være med bussen: Gi beskjed snarest ved å svare på denne e-posten

Allergier:
Vi har delegater og gjester med ulike former for allergier, noen av dem så alvorlige at vi ber dere om å:

 • Ikke ha med nøtter i lokalet
 • Vise måtehold med parfyme

Hotellet:
Hotellet har både treningsrom og boblebad – les mer på hotellets nettside.

Alle må ha med PC eller nettbrett og mobil

 • Husk lader!
 • Hotellet stiller med skjøteledninger, men det er ikke mulig for alle 200 tilstedeværende å lade samtidig. Vi ber derfor om at den enheten du skal bruke er så fulladet som mulig ved ankomst.
 • Vi minner om at alle må sjekke om innlogging i GoPlenum fungerer. Gi beskjed dersom du ikke får logget inn.

Returtransport
Bussavgang fra Sundvolden Hotel fredag 10. mai kl. 15.15. Bussen går direkte til Thon hotell Opera, sjøsiden, med forventet ankomst ca 16.15.

Forfall
Gi beskjed snarest dersom du ser at du må melde forfall!

Ved forfall du vet om før 8. mai skal du:

 • Gi beskjed til din personlige varadelegat og be vedkommende om å bekrefte til Utdanningsforbundet Oslo på arsmote@udf.no at hun/han kommer.
 • Gi beskjed til Utdanningsforbundet Oslo på arsmote@udf.no om at du har forfall. Informer oss samtidig om du har fått tak i vara og om vara kan stille på årsmøtet eller ikke.

Ved forfall som kommer 8. mai skal du:

 • Gi beskjed til Utdanningsforbundet Oslo på telefon til bussansvarlig Hans Holte: 90641968

Ta gjerne kontakt på arsmote@udf.no hvis det er noe du lurer på!

 

GoPlenum

Melding om tilgang til GoPlenum ble sendt alle delegater på sms tirsdag 24. april. Avsender var Utdanningsf. Ta kontakt snarest dersom du ikke har fått sms og ikke har meldt fra om dette til oss allerede. Noen viktige punkter:

 • Vi ber alle om å sjekke innlogging og tilgang så raskt som mulig. Gi oss beskjed umiddelbart ved å svare på denne e-posten, dersom du har problemer med innlogging eller tilgang til dokumentene.
 • Pålogging fra nettleser: utdanningsforbundet.goplenum.no.
 • Ved bruk av nettbrett kan man laste ned egen app – følg lenke i mottatt sms.
 • Dersom du har vært innlogget før: Logg inn med det passordet du har opprettet.
 • Dersom du ikke har vært innlogget før: Registrer bruker før du logger inn.
 • Dersom du har opprettet bruker, men kommer direkte til registreringsside i app: Trykk Avbryt. Du vil da komme til innloggingsbildet.

Vedlagt ligger en presentasjon om bruk av GoPlenum. Ta gjerne en titt på denne dersom du var på kurs der applikasjonen ikke fungerte (applikasjonen ble oppdatert samtidig som vi prøvde den, og den fungerte derfor ikke som den skulle).

Husk at vi ikke kommer til å formidle dokumentene på papir. Hvis du trenger utskrifter må du sørge for dette selv

Nyttig informasjon
Alle sakspapirer er i tillegg til GoPlenum, publisert på nettsiden vår. Der legger vi også ut annen nyttig informasjon om årsmøtet.

Informasjon som kan være nyttig å se på:

Saksliste og saksdokumenter

SAKLISTE

1.      Konstituering

1.1.   Godkjenning av innkalling og representantenes fullmakter
1.2.   Valg av dirigenter, protokollunderskrivere og referent
1.3.   Godkjenning av sakliste og dagsorden
1.4.   Godkjenning av møtereglement og retningslinjer for arbeidet i redaksjonskomiteene
1.5.   Godkjenning av valgreglement
1.6.   Valg av møtefunksjonærer

VEDLEGG:

2.      Melding og regnskap

2.1.   Melding om virksomhet i perioden 01.04.2015 – 31.07.2015
2.2.   Melding om virksomhet i perioden 01.08.2015 – 31.04.2019
2.3.   Regnskap for årene 2015 – 2018

VEDLEGG:

3.      Økonomiske rammer for perioden 2019 – 2023

4.      Antall delegater på årsmøtet 2023

5.      Valg og nominasjoner

5.1.   Valg av fylkesledelse
          5.1.1.Valg av leder
          5.1.2.Valg av 1. nestleder
          5.1.3.Valg av 2. nesteleder
5.2.   Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen i Oslo kommune (særmøte)
          5.2.1. Valg av hovedtillitsvalgt for bydelene
          5.2.2. Valg av hovedtillitsvalgt for grunnskolen
          5.2.3. Valg av hovedtillitsvalgt for videregående opplæring/fagskole
5.3.   Valg av hovedtillitsvalgt som fylkesstyremedlem
5.4.   Valg av kontaktpersoner for medlemsgruppene
          5.4.1.Valg av kontaktperson barnehage
          5.4.2.Valg av kontaktperson grunnskole
          5.4.3.Valg av kontaktperson videregående opplæring/fagskole
          5.4.4.Valg av kontaktperson faglig- administrativt støttesystem
          5.4.5.Valg av kontaktperson universitet og høgskole
5.5.   Valg av øvrige fylkesstyremedlemmer
          5.5.1.Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret
          5.5.2.Valg av varamedlemmer til fylkesstyret
5.6.   Valg av landsmøtedelegasjon
          5.6.1.Valg av delegater til landsmøtet
          5.6.2. Valg av varadelegater til landsmøtet
5.7.   Valg av valgkomité for perioden 2019 – 2023
          5.7.1. Valg av medlemmer til valgkomité i perioden 2019 – 2023
          5.7.2. Valg av varamedlemmer til valgkomité i perioden 2019 – 2023
5.8.   Nominasjoner til sentrale verv
5.9.   Nominasjoner til kontaktfora og lederråd
         5.9.1. Nominasjon av kandidater til lederråd
         5.9.2. Nominasjon av kandidater til kontaktforum barnehage
         5.9.3. Nominasjon av kandidater til kontaktforum grunnskole
         5.9.4. Nominasjon av kandidater til kontaktforum videregående opplæring/fagskole
         5.9.5. Nominasjon av kandidater til kontaktforum UH/FAS

6.      Politisk plattform 2019 – 2023

7.      Retningslinjer for fylkeslagets arbeid 2019 – 2023

8.      Innkomne saker fra medlemmer og tillitsvalgte

9.      Landsmøtesaker

9.1 Vi utdanner Norge
9.2 Lærerprofesjonens etiske råd
9.3 Vedtektsendringer

VEDLEGG:

10.  Resolusjoner

10.1 Uttalelse om voksenopplæringen i Oslo
10.2 Resolusjoner fremmet i møtet

Innkalling til delegatskolering

Alle delegater til årsmøtet innkalles til en dag med delegatskolering. Pass på å melde deg på til den datoen du ønsker. Personlige varaer skal ikke møte.

Velg mellom:
2/4 (Brynsengveien 2) 09.00 – 15.30 
11/4 (Lærernes Hus) 09.00 – 15.30 
12/4 (Lærernes Hus) 09.00 – 15.30 

Til årsmøtet skal det benyttes en digital løsning for sakspapirer, forslagsstilling, voteringer med mer. Opplæring blir gitt på delegatskoleringen, og du må derfor ha med bærbar pc eller nettbrett til skoleringen. Dette bør være den samme bærbare pc eller nettbrett som du skal ha med til årsmøtet. Det er viktig at enheten du har med kan kobles til trådløst nettverk utenom Oslo kommune. Vi vet at det er noen kommunale pc'er som er sperret for denne tilgangen. Sjekk med din IKT- ansvarlig dersom du er usikker.

Dersom du hverken har tilgang til bærbar pc eller nettbrett vil vi gjerne ha beskjed om dette så tidlig som mulig.

Delegatskoleringen vil være delt i to deler. Første halvdel av dagen til være viet til det praktiske rundt årsmøtet. Her vil vi gjennomgå årsmøteapplikasjonen, regler for votering og alt annet du måtte trenge å vite om hvordan årsmøtet gjennomføres. I andre del av dagen vil vi gi en innføring i de politiske sakene.

 

Tidsfrist for melding av saker

Ifølge Utdanningsforbundets vedtekter er fristen for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, 15. april, og endelig saksliste og dokumenter med forslag til vedtak i saker som skal behandles på årsmøtet, skal sendes ut senest 24. april. Fordi det er påskeferie 13.-22. april, ber vi om de som vil melde saker, sender det til arsmote@udf.no senest 29. mars.

Årsmøtedelegater kan fremme endringsforslag til alle saker under debatten på årsmøtet.

Kunngjøring av Årsmøte 2019 UDF Oslo

Utdanningsforbundet Oslo avholder årsmøte 8.-10. mai 2019. Det skal velges 152 delegater til årsmøtet. Tillitsvalgte og bydelslagslederne får direkte informasjon om dette.

Last ned kunngjøring om årsmøtet og foreløpig sakliste.