- Vi må anerkjenne samiske lærere

Samiske lærere opplever at deres fag ofte faller bort til fordel for andre ting som skjer i skolen. – Det er ei utfordring å få det samiske faget akseptert og anerkjent, sier samisk lærer og lokallagsleder Karen Slettbakk.  

5.-6. desember møttes lokallagsledere og hovedtillitsvalgte i Nordland på kurs i Bodø. Her holdt Elin Bellika, rådgiver i Utdanningsforbundet Nordland og nestleder i Nordland, Karen Strandenæs, ei økt om «Sannhets- og forsoningskomiteens rapport». Spørsmålet til salen ble: Hvor går veien videre for profesjonen og fagforeningen?   Hva vil dette innebære for oss i Nordland, og for det enkelte lokallag.

Det samiske faget

I økten kom det i debatten særlig fram at anerkjennelsen av samiske/kvenske lærere og elever må på plass. Karen Slettbakk, lokallagsleder fra Lødingen, er selv samisk lærer.

-          Jeg har samiskundervisning på gulvet i et norsk miljø. Jeg ser at det er veldig viktig hvilket syn lærerne har på dette. Det kan være lett at timene i samisk faller bort til fordel for andre ting som skjer i skolen. Det er ei stor utfordring hvordan vi kan få det samiske faget til å bli akseptert og anerkjent, sier Slettbakk.

Samisklærere kan oppleve at lærere i en stresset hverdag gir kommentarer som «hvorfor skal det samiske ha så stort plass?» og  «Å herregud, nå kommer det samiske igjen».

-          Det kan gjøre oss samiske lærere forsiktige, sier Slettbakk.

Lærerne er viktige

-          Skolen  og lærerne var et viktig redskap for staten under fornorskningen.  Nå må vi være like viktig for å rette opp den uretten som ble begått. Vi må sette fokus på samisk,  kvensk og skogfinners inkludering, språk og kultur, sa Bellika.

Kommisjonen har lagt inn tiltak for  likeverdig utdanning, inkludering og likeverd i samfunnet.  

-          Mange tenker at det er sånt som skjedde før, men det er ikke helt sant, sa Bellika, som også legger til at hvis vi skal oppnå noe, så må vi også ha med barnehagene og høyere utdanning.

En start på arbeidet

Nestleder i Utdanningsforbundet Nordland, Karen Strandenæs, sier rapporten og temaet var sak på Utdanningsforbundets landsmøte i november.

På landsmøte ble det enighet om at Utdanningsforbundet skal starte opp et arbeid for å bidra til at medlemmer og tillitsvalgte kan følge opp Steffen Handals beklagelse på vegne av skolen og lærerstanden.  

Også internt i Utdanningsforbundet må det jobbes videre med hvordan vi kan bidra i alle ledd av organisasjonen. Kunnskap er et viktig bidrag til holdningsendring.

-          Steffen Handal sa «Vi vil bidra til forsoning». Det er en start og ikke en tom unnskyldning, sa Strandenæs.