Trivsel i skolen

Publisert: Publisert: 24.01.2019

Vi skal selvfølgelig stille opp i arbeidet med å bedre trivselen hos elevene. Det viktigste tiltaket er mer tid til hver elev. Det betyr i praksis at elevgruppene ikke må bli for store og lærerne trenger tid til å reflektere og planlegge sammen i et profesjonsfellesskap som har gode rammer. Gode relasjoner både mellom elev-elev og elev-lærer kommer ikke av seg selv. 

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/-sats-mer-pa-miljobygging-pa-skolene/