Årsmøte 2021

Publisert: 15.03.2021

Sted: Scandic Meyergården Dato og tid: 29.04.21 kl.18.00

Foreløpig saksliste:
- Vanlige årsmøtesaker
- Valg av nytt lokallagstyre og hovedtillitsvalgte.

På grunn av smittevern velger vi å ha aktiv påmelding til årsmøtet. Frist for påmelding er 23.04.21. Du kan melde deg på gjennom din tillitsvalgt eller send e-post til post@rana.utdanningsforbundet.no.

Saker fra klubber og medlemmer sendes inn til lokallagsstyret på post@rana.utdanningsforbundet.no.Frist for innmelding av saker er 07.04.21.

Hvis vi ikke kan gjennomføre møtet fysisk på fastsatt dato, har vi en alternativ dato som er 10.mai på Scandic Meyergården kl.18.00. 

For styret lokallagsleder Liss-Hege Bjørnø