Ekstraordinært Årsmøte

Publisert: 19.05.2022

Bakgrunnen for ekstraordinært årsmøte er behov for valg av ny HTV, nestleder, kontaktperson FAS og evt ny kontaktperson barnehage.

Med hjemmel i lokallagsstyrets vedtak i sak 31/22 og i samsvar med § 60 i Utdanningsforbundets vedtekter, innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Utdanningsforbundet Rana 

Ekstraordinært årsmøte avholdes den 07.06.2022 kl. 18:00 på Helma Hotell, Thomas Von Westens gate 2, 8624 Mo i Rana 

Saksliste, sakspapirer og valgkomiteens innstilling blir lagt ut på lokallagets nettside og sendt til alle medlemmer pr epost den 31.mai d.å. 

Med vennlig hilsen styret i Utdanningsforbundet Rana