Flere kutt i lærerårsverkene i Rana er ventet!

Publisert: Publisert: 10.10.2019

Nå som skolestrukturen er konkludert avsluttet av både politisk posisjon og administrasjon, skulle Ranas befolkning kanskje slippe nok et kutt i skole og barnehage?

På grunn av færre barnefødsler og synkende elevtall, altså ikke dårlig økonomi i kommunen, mener adminstrasjonen og et flertall av politikerne at vi må være i konstant omstilling og kutte i driften hvert eneste år. Hva betyr kutt i drift i praksis? Kutt i skolebudsjettet betyr for eksempel:

 • enda flere elever i store klasser
 • mindre tid til oppfølging av elevene
 • mindre praktisk undervisning
 • mer sammenslåing av klasser
 • mindre tid for pedagogisk ledelse

Kutt i barnehagebudjsettet betyr for eksempel:

 • kutt av barnehageplasser
 • dårligere bemanning store deler av åpningstiden
 • mindre varierte aktiviteter
 • mindre planlegging for pedagogene
 • mindre tid til det enkelte barn 
 • mindre tid for pedagogisk ledelse

Planlagt kutt i perioden er:

 • fra 8,0 til 26,4 årsverk i skole, redusering på drift fra 5,3 millioner til 17,4 millioner
 • fra 11 til 20 årsverk i barnehage, redusering på drift blir vanskelig, derfor foreslås strukturendring av barnehagene i Rana

Særlig skolebudsjettene har kjent på kutt over lang tid. Fra 2014 til 2018 viser GSI-tall at vi har allerede har kuttet 25 årsverk, mens elevtallet har endret seg fra 3041 til 3014. Differansen på elevene er altså 27 stykker. Samme argumentasjon presenters hvert år; færre barn og flere eldre skaper utfordringer for kommunens framtidige økonomi. Er det rett at barna og elevene våre i nåtid skal ta en uforholdsmessig stor del av regningen? Har ikke de rett til en god opplæring og voksne som har tid til å se hele mennesket?

Nå har politikerne våre fått bakgrunnstallene. Neste steg er budsjettforslag som legges fram 29.oktober og vedtas 18.desember. Lokalpolitikerne som er ansvarlige skole- og barnehageeiere,og som mener lovpålagte oppgaver må gjennomføres med god kvaliet i samarbeid med fagfolket, må nå kjenne sin besøkelsetid. Barna og elevene tåler ikke flere kutt!